Lịch sự kiện

 • 12/02/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:  

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018
  Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 02/04/2018 đến ngày 20/04/2018
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Tầng 4, 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 06/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 29/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Thông qua hợp đồng mua bán đồng hồ nước đã lắp đặt trên địa bàn huyện Bình Chánh giữa công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV
  - Rà soát các khoản chi phí của năm 2017
  - Quỹ tiền lương thực tế năm 2017 căn cứ theo nội dung nghị quyết HĐQTngày 07/08/2017 nếu công ty hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã đặt ra.
 • 11/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán nước sạch giữa công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.
 • 30/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 30/10/2017.
 • 07/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Báo cáo kết quả SXKD và BCTC 6 tháng đầu năm 2017
  - Xếp hạng công ty đạt tiêu chuẩn công ty hạng 1
  - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
  - Tái bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh chức vụ thư ký HĐQT
  - Quỹ tiền lương của người lao động và các bộ quản lý.
 • 12/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/06/2017
  Thời gian thực hiện: 12/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
 • 06/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền măt.
 • 06/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2017:

  1/ Bổ nhiệm:
  - Ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Trọng Hiếu chức vụ Giám đốc
  - Ông Nguyễn Hữu Hiệp và bà Lê Thị Thanh Tâm chức vụ Phó Giám đốc
  - Bà Vũ Thị Như Quỳnh chức vụ Kế toán trưởng.
 • 06/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:  
  Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017
  Thời gian họp: 8h00, ngày 06/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, Tầng 4, 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 12/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
  - Vay vốn thay mới ống mục để chống thất thoát nước.
 • 13/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 13/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 25/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 12/05/2016
  Ngày thanh toán: 30/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
 • 26/04/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2016
  Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 06/2016.
  Địa điểm thực hiện: thông qua hình thức gửi văn bản đến từng cổ đông
  Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
 • 11/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 11/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/03/2016
  Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 11/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lợn, 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.
 • 18/02/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chọn ngày 15/03/2016 là ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
  - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 11%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng)
  Ngày thanh toán: 19/06/2015.

 • 24/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2015.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Bầu chủ tịch HĐQT
  - Trả cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 11%
  - Nâng bặc lương cho giám đốc và phó giám đốc kỹ thuật.

  Tải file gốc

 • 24/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015
  Thời gian thực hiện: 8:00 ngày 24/4/2015
  Địa điểm thực hiện: Phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng, 52-56 Tản Đà, quận 5, tp. HCM.

  Nội dung họp: Thông báo sau.

 • 25/02/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 17/06/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 13/5/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng                   : 15/5/2014
  Tỷ lệ cổ tức: 13%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
  Thời gian thanh toán                                 : Ngày 17/6/2014.

 • 23/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013.

  Tải file gốc

 • 23/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 15/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  Thời gian thực hiện: thông báo sau (dự kiến từ 15/04/2014 đến 29/04/2014)
  Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

 • 14/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 18/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2013
  Lý do và mục đích: tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2013
  Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  Thời gian thực hiện : 18/04/2013
  Địa điểm thực hiện : Phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng (Arcenciel) Số 238-244 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM

 • 04/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Tải file dữ liệu gốc

 • 04/06/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2012
  Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
  Tỷ lệ thực hiện : 13,5% /mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.350 đồng)
  Thời gian thực hiện : ngày 04/06/2012

 • 26/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chia cổ tức năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
  Thời gian thực hiện : Ngày 20/04/2012
  Địa điểm thực hiện : Phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng (Arc En Ciel) – Số 238-244 Trần Hưng Đạo, Q.5, Tp.HCM

 • 20/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc
   

 • 10/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/05/2011 và 23/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10% / mệnh giá (1.000 đồng / 01 cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện: 10/06/2011

 • 19/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 09/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 05/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CLW: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 05/05/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 27/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/03/2011 và 01/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2011
  Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 27/04/2011
  Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng (Arc En Ciel). 238 – 244 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Tp.HCM

 • 15/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 11/01/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 13.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 12.500 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 11/01/2011
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên:
  +/- 20%

  (Theo hsx)

Giá trong ngày

26.0

3.0 (13.04%)
Giá tham chiếu23.0
Giá mở cửa23.0
Giá cao nhất23.0
Giá thấp nhất23.0
Giá đóng cửa23.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)338.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,042.6
P/E24.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)16,209.9
P/B1.6
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

23.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

23.00

0.50 (2.12%)

601,380
08/01

23.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

23.50

1.50 (6.81%)

1,00023,500
06/01

22.00

0.00 (0.00%)

100

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

12/02/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2018Thời gian...

06/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về:- Thông qua hợp đồng mua bán đồng hồ nước đã...

11/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán nước...

30/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh chức vụ Người...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả SXKD và BCTC 6 tháng...

12/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

06/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền măt.

06/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 06/06/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Lê Trọng Hiếu chức vụ Giám đốc...

06/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:   Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 06/06/2017Địa điểm...

12/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-...

13/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 13/03/2017...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

25/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2016 Ngày đăng ký cuối...

26/04/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2016Ngày...

11/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

11/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2016 Ngày đăng ký...

18/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 15/03/2016 là...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2015 Ngày đăng...

24/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng chức vụ chủ tịch HĐQT...

24/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Bầu chủ tịch HĐQT - Trả cổ tức 2014 bằng...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Ngày đăng...

25/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

17/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền  : 13/5/2014Ngày đăng ký cuối cùng      ...

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

23/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian thực hiện: thông...

14/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2013...

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặtTải file dữ liệu gốc

04/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2012 Lý do và mục đích...

26/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc chia cổ...

23/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

20/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Tải file dữ liệu...

05/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

10/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CLW: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/05/2011...

19/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

05/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CLW: Nghị quyết 2011Link download

05/05/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp bán thỏa...

15/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

11/01/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 13.000.000...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam