Lịch sự kiện

 • 24/04/2020

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần COMA 18 niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 18.100.000 cổ phiếu
  Lí do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 31.539.947 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/04/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 24/04/2020.
 • 06/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và tài chính.
 • 06/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
 • 16/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và điều chuyển nhân sự.
 • 01/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố miễn nhiệm ông Bùi Quang Đông chức vụ Phó TGĐ và bổ nhiệm bà Dương Thị Thu Hà chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 01/08/2017.
 • 13/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2017, kế hoạch SXKD quý 3/2017 và một số vấn đề khác.
 • 13/07/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/07/2017:

  1/ Miễn nhiệm:
  - Ông Lê Huy Lân chức vụ TGĐ
  - Ông Lê Thiết Hùng chức vụ Phó TGĐ
  2/ Bổ nhiệm:
  - Ông Lê Huy Lân chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
  - Ông Đỗ Quang Khuê chức vụ TGĐ.
 • 03/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 03/07/2017.
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2017, thực hiện các dự án trong năm 2017 và một số vấn đề khác.
 • 17/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

    Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty.
 • 17/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2017 và các hoạt động SXKD khác.
 • 17/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 24.000.000.000 tỷ đồng tương đương 20% vốn điều lệ thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Sơn và cử ông Nguyễn Văn Tĩnh là người đại diện vốn góp tại đây.
 • 19/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 19/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 19/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5 Tòa nhà Hesco số 135 Trần Phú Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Nội dung họp: 
  +) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; 
  +) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 17/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 01/03/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/03/2017.

  Tải file gốc
 • 14/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD năm 2017
  - Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
  - Đầu tư các dự án trong năm 2017
  - Và một số vấn đề khác.

  Tải file gốc
 • 19/12/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Bình chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Phương Anh từ ngày 19/12/2016.

  Tải file gốc
 • 14/12/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

  Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư FIDEL
  Mã chứng khoán: CIG
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 18.100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.100.000 CP, tỷ lệ 57,39%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 14/12/2016.

  Tải file gốc
 • 21/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông đợt tăng vốn điều lệ chào bán riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 31/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kế hoạch SXKD Q4/2016
  - Báo cáo tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu bộ máy nhân sự
  - Hoàn thiện và ban hành các quy chế về Quản lý tài chính, Quản lý chi phí văn phòng
  - Hoàn thiện các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ
  - Xem xét phương án hợp tác đầu tư sử dụng diện tích đất tại số 38 Nguyễn Chánh, Hà Đông, Hà Nội
  ....

  Tải file gốc
 • 06/10/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ.

  Tải file gốc
 • 29/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  Tải file gốc
 • 21/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 20/09/2016

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2016
  Thời gian thực hiện: dự kiến thực hiện từ ngày 20/09/2016 đến ngày 30/09/2016.
  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần COMA 18 (Tầng 4 tòa nhà Hesco, số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội)

  Nội dung lấy ý kiến: 
  - Thông qua nội dung và phương thức thực hiện việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; 
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/09/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn góp tại Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ đề đầu tư dự án công trình thủy điện Sông Bung 4A.

  Tải file gốc
 • 31/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Xuân Phong, Phó TGĐ, từ ngày 31/08/2016.

  Tải file gốc
 • 19/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc
 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Giang chức vụ Trưởng BKS từ ngày 29/06/2016.

  Tải file gốc
 • 23/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:

  - Ông Trần Đức Huế chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Huy Lân, ông Trần Đức Minh, ông Đỗ Quang Khuê và ông Bùi Quang Đông chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bà Phùng Thị Thanh Giang, ông Nguyễn Đức Thăng và ông Lê Xuân Yên chức vụ Thành viên BKS
  - Ông Bùi Quang Đông chức vụ Người CBTT thay thế bà Nguyễn Thị Phương Anh.
 • 23/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Chức năng nhiệm vụ của HĐQT
  - Kế hoạch SXKD.
 • 23/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:

  - Ông Trần Đức Huế chức vụ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Lê Huy Lân chức vụ TGĐ
  - Ông Bùi Quang Đông chức vụ Người CBTT.
 • 21/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016
  Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 21/06/2016
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà HESCO (Số 135 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội).
 • 06/06/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 26/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 8 tháng còn lại năm 2016
  - Tái cơ cấu doanh nghiệp
  - Thoái toàn bộ vốn góp nhà nước
  - Kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.

  Tải file gốc
 • 13/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD tháng 5 và Q2/2016
  - Nội dụng tờ trình số 233/TTr- BĐH ngày 063/05/2016 của Ban điều hành về công tác nhân sự.

  Tải file gốc
 • 21/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận bàn giao Công ty Cơ khí, Xây lắp điện và Phát triển hạ tầng về CIG.
 • 11/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự, và các chủ trương.
 • 23/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Chủ trương thực hiện các nội dung công tác ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 23/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Kết quả SXKD Q3/2015 và 9 tháng đầu năm 2015
  - Kế hoạch SXKD Q4/2015
  - Chào bán đợt tiếp theo của dự án Tòa nhà Westa
  - Thay đổi nhân sự
  - Hợp tác các nhà đầu tư chiến lược để mua lại phần vốn góp nhà nước tại COMA18
  - Và một số vấn đề khác. 

  Tải file gốc
 • 10/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự sau:
  - Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức vụ kế toán trưởng từ ngày 6/10/2015
  - Ông Bùi Quang Đông chức vụ phó TGĐ từ ngày 14/10/ 2015.

  Tải file gốc

 • 18/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 8 tháng và công tác nhân sự.

  Tải file gốc

 • 31/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh là người CBTT thay thế ông Nguyễn Đức Thành từ ngày 31/8/2015.

  File gốc

 • 31/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh và nhân sự.

  File gốc

 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác kinh doanh và tổ chức nhân sự.

  Tải file gốc

 • 17/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành, ủy viên HĐQT/Phó TGĐ làm người CBTT từ ngày 17/4/2015.

  Tải file gốc

 • 08/04/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổn hiệm bà Hà Thị Thúy Lan thay thế ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức vụ kế toán trưởng từ ngày 8/4/2015.

  Tải file gốc

 • 27/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015
  Thời gian dự kiến họp: 8h30 ngày 27/03/2015 (thứ sáu)
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho Quý cổ đông sau

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
  + Báo cáo công tác hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 27/03/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/01/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về:

  - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015
  - Công tác miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ
  - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015
  - Đầu tư xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng 38 Nguyễn Chánh, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

  Tải file gốc

 • 14/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự và cơ cấu lại bộ máy khối phong ban.

  Tải file gốc

 • 20/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự và công tác của HĐQT.

  Tải file gốc

 • 06/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và công tác tổ chức nhân sự.

  Tải file gốc

 • 21/05/2014

  Đại hội Cổ đông Bất thường

   Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2014
  Thời gian dự kiến họp: Công ty sẽ thông báo và gửi thư mời cho Quý cổ đông sau.

  Nội dung:

  + Bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2011 – 2016.

  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Địa điểm họp: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho Quý cổ đông sau.

 • 09/05/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, và một số chủ trương khác.

  Tải file gốc

 • 26/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  Thời gian thực hiện: Dự kiến 08h30’ ngày 26/03/2013
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho Quý cổ đông sau.

 • 25/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 10/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 14/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

 • 14/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết HĐQT số 07 về việc chuyển nhượng dự án đầu tư.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 10/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 và 06

  Tải file dữ liệu gốc
  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/06/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Tải file dữ liệu gốc

 • 25/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Tải file dữ liệu gốc

 • 24/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/10/2012

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/08/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần COMA 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào ngày 02/03/2012 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian dự kiến tổ chức: 09h00 ngày 30/03/2012
  + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo cho cổ đông sau

 • 10/02/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.439.947 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 10/02/2012
   
 • 14/11/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 01 & 02/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2011
  Lý do và mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Nội dung: + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận năm 2011 + Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2010
  Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 14/11/2011

 • 21/09/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Link download
   

 • 07/09/2011

  Phát hành cổ phiếu

  CIG: Phát hành cổ phiếu

  Link download
   

 • 19/07/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 13.500 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 19/07/2011
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu 

Giá trong ngày

1.9

-0.19 (-9.09%)
Giá tham chiếu2.09
Giá mở cửa1.83
Giá cao nhất2.09
Giá thấp nhất1.83
Giá đóng cửa2.09
Khối lượng1,130
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)31,539,947
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)59.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)346.2
P/E5.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)6,602.5
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.09

0.13 (6.63%)

1,1302,070
16/01

1.96

0.14 (6.66%)

1,0001,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
15/01

2.10

0.00 (0.00%)

1,4102,960
14/01

2.10

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.10

0.10 (4.54%)

100210
10/01

2.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.20

0.00 (0.00%)

100220
08/01

2.20

0.05 (2.32%)

1,6003,220
07/01

2.15

0.16 (6.92%)

6101,310
06/01

2.31

0.01 (0.43%)

9,88021,360

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

24/04/2020

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 18.100.000 cổ phiếu...

06/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và tài chính.

06/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và phân công nhiệm...

16/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động kinh doanh và điều chuyển nhân...

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 (CIG) công bố miễn nhiệm ông Bùi Quang Đông chức vụ Phó TGĐ và bổ...

13/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 2/2017,...

13/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 13/07/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Lê Huy Lân...

03/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2017, thực hiện các dự án trong năm...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều lệ công ty.

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD quý 2/2017 và các hoạt động SXKD khác...

17/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 24.000.000.000 tỷ đồng tương đương 20% vốn điều lệ thành lập Công ty...

19/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

19/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017Thời gian thực hiện: 8h30’...

17/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tĩnh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD năm 2017- Tổ chức ĐHĐCĐ thường...

19/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Vũ Thị Bình chức vụ Kế toán trưởng thay...

14/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư FIDEL Mã chứng khoán: CIG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

21/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian hạn chế chuyển...

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD Q4/2016- Báo cáo tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu...

06/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty...

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết sử dụng số tiền...

21/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch sử dụng tiền thu được từ...

20/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2016Thời gian thực...

15/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc rút vốn góp tại Công ty Cổ...

31/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Xuân Phong, Phó TGĐ...

19/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Phùng Thị Thanh Giang chức vụ Trưởng BKS từ...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ Chủ tịch...

23/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân sự chủ chốt- Chức năng nhiệm...

23/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 23/06/2016:- Ông Trần Đức Huế chức vụ...

21/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

21/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Thời...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.Tải...

26/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD...

13/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm và kế...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận bàn giao Công ty Cơ khí, Xây...

11/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự, và các...

23/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD...

23/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD Q3/2015 và...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm nhân sự sau:- Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức vụ kế toán...

18/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về tình hình thực hiện SXKD 8 tháng và...

31/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh là người CBTT thay thế...

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh và nhân...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác kinh doanh và tổ chức nhân sự...

17/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thành, ủy viên HĐQT/Phó TGĐ làm người...

08/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố bổn hiệm bà Hà Thị Thúy Lan thay thế ông Nguyễn Thanh Liêm...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015 Thời gian dự kiến...

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

26/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Công tác miễn nhiệm và giao...

14/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác SXKD, tổ chức nhân sự và...

20/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, tổ chức...

06/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm...

21/05/2014

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2014Ngày đăng ký cuối...

09/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ...

26/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: Dự...

25/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

10/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

14/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT

14/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết HĐQT số 07 về việc chuyển nhượng dự án đầu tư...

10/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05 và 06 Tải file...

05/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

25/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

24/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

12/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

01/10/2012

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnTải file dữ liệu gốc

12/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

14/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

16/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần COMA 18 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần COMA 18 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/03/2012 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100...

10/02/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

14/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

21/09/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnLink download

07/09/2011

Phát hành cổ phiếu

CIG: Phát hành cổ phiếuLink download

19/07/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần COMA 18 Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 12.000.000 cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam