Lịch sự kiện

 • 27/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  05-04-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06-04-2018
  Thời gian thực hiện: 27-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 30/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và lựa chọn đối tượng được chào bán.
 • 28/10/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017
  Thời gian thực hiện: 28/10/2017
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  Nội dung họp: 
  + Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; 
  + Và các nội dung khác (nếu có).
 • 29/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân và cử ông Nguyễn Triệu Dõng là người đại diện phần vốn góp của công ty tại đây.
 • 14/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
 • 07/08/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.250.000 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 35.499.885 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 26/07/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 07/08/2017.
 • 06/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 04/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
 • 15/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017
  Thời gian thực hiện: 15/04/2017
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
 • 27/02/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

  Tải file gốc
 • 21/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi Điều lệ Công ty
  - Ban hành Điều lệ Công ty mới
  - Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD
  - Đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX.

  Tải file gốc
 • 27/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoàn đổi công nợ
  - Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX).
  - Thay đổi Vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Tải file gốc
 • 30/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 30/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2016
  Thời gian thực hiện: ngày 30/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
 • 31/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

  Tải file gốc
 • 30/03/2016

  Giao dịch nội bộ

   Bà Bùi Thị Kim Ngân, kế toán trưởng, đăng ký bán 115.500 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến 27/4/2016.
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

   Tên người thực hiện giao dịch: Trần Hữu Tài
  Mã chứng khoán: CCL
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.415.750 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.415.750 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 11/3/2016.

  Tải file gốc
 • 11/03/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  Tên người thực hiện giao dịch: Hồng Duy Thức
  Mã chứng khoán: CCL
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.415.750 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.415.750 CP, tỷ lệ 5,39%
  Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 11/3/2016.

  Tải file gốc

 • 07/03/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 1.249.885 cổ phiếu
  Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 26.249.885 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 11/01/2016
  Ngày chính thức giao dịch: 22/01/2016.
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thị Kim Ngân
  Mã chứng khoán: CCL
  Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
  Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 110.000 CP
  Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh
  Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/12/2015 đến ngày 13/1/2016
  Lý do không giao dịch hết cổ phiếu đã đăng ký: Không đạt mức giá kỳ vọng.

  Tải file gốc
 • 21/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về thời điểm đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu và hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu.

  Tải file gốc
 • 08/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cố tức năm 2014.

  Tải file gốc
 • 27/11/2015

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trả cổ tức bằng cổ phiếu:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 20:01 (5%) (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.250.000 cổ phiếu.

 • 26/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 12/10/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/10/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2015
  Thời gian thực hiện: 10/10/2015 
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
  Nội dung họp:Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty; Và các vấn đề khác.

 • 08/09/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố bổ nhiệm ông Dương Thế Nghiêm chức vụ phó giám đốc thường trực từ ngày 8/9/2015.

  Tải file gốc

 • 20/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 1.250.000 cổ phiếu để trả cố tức cho cổ đông.

  Tải file gốc
 • 15/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

  File gốc

 • 30/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015
  Thời gian thực hiện: 30/05/2015
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
  + Và các vấn đề khác.

 • 30/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 14/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Ứng cổ tức 2014 tỷ lệ 22%, trong đó 12% trả bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu
  - Tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 18/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Thời gian thực hiện: 18/04/2014
  Địa điểm thực hiện: Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

 • 18/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 01/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố thay đổi kế toán trưởng

  Tải file gốc
  Tải file gốc

 • 24/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT

  File gốc

 • 10/05/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 27/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03/2013
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
  Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện : 27/04/2013.
  Địa điểm thực hiện : Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 • 08/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 08/08/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/04/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CCL: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.
  Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện : 14/04/2012
  Địa điểm họp : Số 02, Lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 • 21/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 13/02/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 21/11/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  CCL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 31/10/2011 và 01/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2011
  Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – lần 1 năm 2011.
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian thực hiện : 21/11/2011.

 • 24/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 18/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download 

 • 14/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  CCL: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 27/05/2011 và 30/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thanh toán: 14/06/2011

 • 04/05/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CCL: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 28/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 24/03/2011 và 25/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian thực hiện: 28/04/2011

 • 14/03/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 03/03/2011

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long (CCL) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 25.000.000 cổ phiếu
  Giá tham chiếu: 23.000 đồng/cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 03/03/2011
  Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: 
  +/- 20%

  (Theo hsx)

Giá trong ngày

7.33

-0.07 (-0.95%)
Giá tham chiếu7.4
Giá mở cửa7.23
Giá cao nhất7.4
Giá thấp nhất7.2
Giá đóng cửa7.4
Khối lượng86,780
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)47,499,885
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)348.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)702.4
P/E10.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,247.0
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.40

0.17 (2.35%)

86,780635,440
16/01

7.23

0.00 (0.00%)

23,570170,810
15/01

7.23

0.07 (0.95%)

21,430156,420
15/01

7.23

0.07 (0.95%)

21,430156,420
14/01

7.30

0.18 (2.52%)

26,920195,050
13/01

7.12

0.21 (2.86%)

100,610729,390
10/01

7.33

0.03 (0.40%)

38,950285,000
09/01

7.36

0.14 (1.86%)

56,000411,060
08/01

7.50

0.22 (2.84%)

95,610712,260
07/01

7.72

0.02 (0.25%)

85,120659,780
06/01

7.70

0.24 (3.02%)

91,210728,460

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

27/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

30/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua...

28/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017Thời...

29/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp...

14/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

07/08/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay...

06/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch...

04/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về...

15/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

15/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03...

27/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

04/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay...

27/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phương án phát hành cổ...

30/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

30/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04...

31/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

30/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Bùi Thị Kim Ngân, kế toán trưởng, đăng ký bán 115.500 cổ phiếu từ ngày 30/3 đến 27...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Hữu TàiMã chứng khoán: CCLSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

11/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Hồng Duy ThứcMã chứng khoán: CCLSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0...

07/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

22/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Thị Kim NgânMã chứng khoán: CCLChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởngSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

21/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

08/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

27/11/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long trả cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11...

26/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

12/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2015.

12/10/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

10/10/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

08/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố bổ nhiệm ông...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

15/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT...

30/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015 Thời gian thực hiện: 30...

30/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Ứng cổ tức 2014 tỷ...

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ...

01/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố thay đổi kế...

24/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long công bố nghị quyết HĐQTFile...

10/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

27/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 25/03...

08/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

08/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

18/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CCL: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

14/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 13...

21/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

13/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

21/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CCL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

24/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

18/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo...

14/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CCL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

04/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CCL: Nghị quyết 2011Link download

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

14/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

03/03/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dầu khí Cửu Long (CCL) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam