Lịch sự kiện

 • 31/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố bổ nhiệm ông Sầm Huy Bình chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật thay thế ông Nguyễn Kim Ngân Dũng từ ngày 31/08/2017.
 • 08/08/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thịnh chức vụ Phó TGĐ phụ trách sản xuất từ ngày 08/08/2017.
 • 04/08/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  + Rà soát số dư nợ tại các tổ chức tín dụng
  + Kiểm tra việc tính giá thành sản phẩm, đơn giá nhân công
  + Sửa chữa, nâng cấp và lắp đặt máy móc thiết bị nhằm tăng sản lượng
  + Tổng hợp danh sách khách hàng đặc biệt là khách hàng tiềm năng, khách hàng truyền thống
  + Thực hiện các hợp đồng mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
  + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC.
 • 30/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố miễn nhiệm ông Đỗ Văn Cải chức vụ Phó TGĐ từ ngày 1/8/2016.

  Tải file gốc
 • 06/07/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 24/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 24/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2016
  Thời gian họp: 24/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính CTCP chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex, Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
  Nội dung họp:
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
  - Một số nội dung khác.
 • 15/03/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành chức vụ Phó TGĐ từ ngày 22/01/2016.
 • 24/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 11/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố bổ nhiệm nhân sự ban TGĐ và kế toán trưởng từ ngày 29/6/2015.

  File gốc

 • 26/06/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 22/06/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 09/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau.
  Địa điểm tổ chức họp: Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Nam Long tại Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
  + Một số nội dung khác.

 • 03/04/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 10/02/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/10/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố bổ nhiệm ông Võ Hùng Cường thay thế ông Dương Ngọc Thới giữ chức vụ người CBTT từ 8/10/2014.

  Tải file gốc

 • 04/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ĐHĐCĐ 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014
  Thời gian họp: 8:30AM ngày 26/6/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Xí nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản Nam Long (Ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
  Nội dung họp:
  * Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát;
  * Một số nội dung khác.

 • 26/06/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 15/05/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/04/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 12/03/2014

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố thay đổi ban lãnh đạo:
  - Bổ nhiệm ông Võ Hùng Cường chức vụ phó TGĐ
  - Bổ nhiệm ông Dương Văn Tường chức vụ kế toán trưởng.

 • 11/03/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính quý 4/2013

  Tải file gốc

 • 09/03/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố thay đổi nhân sự chủ chốt

  Tải file gốc

 • 10/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/01/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 01/11/2012

  Chuyển Sàn

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex Thông báo Chuyển sàn giao dịch từ sàn hsx sang sàn Upcom
  Thời gian dừng giao dịch: 01/06/2012
  Thời gian chính thức giao dịch trên sàn mới: 01/11/2012
 • 04/06/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết).
  Thời gian thực hiện: 04/06/2012.
  Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Nam Long. (Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, điện thoại: 0780.3881346)

 • 01/06/2012

  Tạm dừng Niêm yết

  CTCP Chế biến XNK Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD)
  - Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 8.799.927 cổ phiếu
  - Lý do: Lợi nhuận sau thuế 03 năm liên tiếp âm, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 là -184.16 tỷ đồng
  - Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 04/06/2012
  - Ngày giao dịch cuối cùng: 01/06/2012

 • 16/02/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Link download
   

 • 12/10/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 16/08/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 15/06/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  CAD: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 13/06/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  CAD - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hộ cổ đông 2011
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/03/2011 và 10/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2011
  -
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  -
  Thời gian thực hiện: 13/6/2011
  -
  Địa điểm thực hiện: Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Nam Long, xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, điện thoại 0780.3881346.
  -
  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.
  + Báo cáo tài chính năm 2010.
  + Báo cáo tiến độ thu hồi nợ của Công ty Southchina.
  + Báo cáo về việc báo đưa tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
  + Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

 • 30/05/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  CAD: Thông báo ko đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2 

  Link download

 • 23/04/2011

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

  CAD: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
  Thời gian đã thông báo:
  31/03/2011
  Thời gian thay đổi: 23/04/2011

 • 14/04/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

 • 14/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download
   

 • 06/04/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 22/03/2011

  Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

  CAD: Hoãn ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2011 dự kiến tổ chức vào ngày 31/03/2011. Công ty sẽ chọn thời gian thích hợp để họp và thông báo sau.

  Link download

 • 24/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 24/01/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 06/08/2010

  Phát hành cổ phiếu

  CAD: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  -
  Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)
  -
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 06/08/2010 và 09/08/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2010
  -
  Mục đích: thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
  - Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được công ty hủy bỏ
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 800.000 cổ phần
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán. chính CTCP Chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex và mang theo giấy CMND , giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp

 • 28/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Nghị quyết ĐHĐCĐ vắn tắt:

  Kết quả SXKD 2009: kim ngạch xuất khẩu 55,53 triệu USD, doanh thu thuần 1.030 tỷ đồng và bị lỗ sau thuế hơn 3 tỷ đồng.

  Kế hoạch năm 2010: nâng kim ngạch xuất khẩu lên 60 triệu USD, doanh thu đạt thuần và LNST đạt lần lượt 1.200 tỷ và 14,8 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 15%.

  Phương án chào bán 8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng. Giá và phương thức chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2010.
  Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho công ty và đầu tư vốn cho công ty Cadovimex 2.

  Nguồn: Stox.vn/HOSE

 • 09/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP chế biến và XNK Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền : 10/04/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2009
  • Mục đích: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
  • Thời gian tổ chức Đại hội: 09/05/2009
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường xí nghiệp Chế biến thuỷ sản xuất khẩu Nam Long: xã Tân Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
  • Nội dung Đại hội:

  + Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008

  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

    Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CAD  vào những ngày  13,14,15/04/2009.

   

Giá trong ngày

0.3

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.3
Giá mở cửa0.2
Giá cao nhất0.3
Giá thấp nhất0.2
Giá đóng cửa0.3
Khối lượng300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại17.22%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,799,927
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-217.3
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.30

0.00 (0.00%)

30070
16/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.30

0.00 (0.00%)

20,0006,000
09/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.30

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.30

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

31/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố bổ nhiệm ông Sầm Huy Bình chức...

08/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thịnh chức...

04/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Rà soát số dư nợ tại các tổ chức tín dụng...

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

01/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố miễn nhiệm ông Đỗ Văn Cải chức...

06/07/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

24/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05...

15/03/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015

22/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành chức vụ...

24/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

29/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố bổ nhiệm nhân sự ban TGĐ và...

26/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/06/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

09/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

10/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

08/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố bổ nhiệm ông Võ Hùng Cường thay...

04/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014Thời gian họp:...

26/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

15/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

21/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

12/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố thay đổi ban lãnh đạo:- Bổ nhiệm ông Võ...

11/03/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2013Tải file gốc

09/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố thay đổi nhân sự chủ chốtTải file...

10/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

08/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file...

01/11/2012

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex Thông báo Chuyển sàn giao dịch từ sàn hsx...

04/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 30...

01/06/2012

Tạm dừng Niêm yết

CTCP Chế biến XNK Thủy sản Cadovimex (mã CK: CAD)- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 8.799.927 cổ phiếu- Lý do: Lợi nhuận...

16/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

12/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

12/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link...

16/08/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

15/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CAD: Nghị quyết 2011Link download

13/06/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

CAD - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hộ cổ đông 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/03/2011 và 10/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). -...

30/05/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

CAD: Thông báo ko đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 2 Link download

23/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

CAD: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011Thời gian đã thông báo: 31/03...

14/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

06/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

22/03/2011

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

CAD: Hoãn ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2011 dự kiến tổ chức vào ngày 31/03/2011...

24/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download ...

24/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Cadovimex công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.  Link download ...

06/08/2010

Phát hành cổ phiếu

CAD: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các...

28/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ vắn tắt:Kết quả SXKD 2009: kim ngạch xuất khẩu 55,53 triệu USD, doanh thu thuần 1.030 tỷ đồng và bị lỗ sau...

09/05/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam