Lịch sự kiện

 • 02/03/2018

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền từ ngày 22/01/2018 sang ngày 02/03/2018.
 • 22/01/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/01/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 09/01/2018
  Thời gian thanh toán : 22/01/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 12% /mệnh giá (1200 đồng/cổ phiếu).
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố bổ nhiệm ông Đào Trọng Nam chức vụ Giám đốc từ ngày 01/01/2018.
 • 01/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố miễn nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đốc từ ngày 01/01/2018.
 • 29/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 27/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng số 9-11/2016/HĐTP/C12-C18 ngày 09/11/2016 với Xí nghiệp Cầu 18 - Cienco 1.
 • 04/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 11/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 02 của hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 với Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP.
 • 12/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 01 của hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 với Tổng công ty XDCTGT 1 - CTCP.
 • 22/06/2017

  Thay đổi Tên/Ticker

   Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Cầu 12 từ ngày 22/06/2017.
 • 16/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố bổ nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đôc thay thế ông Nguyễn Văn Vinh từ ngày 16/06/2017.
 • 10/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 10/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017
  Thời gian họp: 8h00, ngày 10/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: 463 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

  Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
 • 10/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng số 4 với Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1.
 • 14/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 26/12/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.850.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Hai, ngày 26/12/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 20.000 đồng/CP.

  Tải file gốc

Giá trong ngày

3.9

1.9 (95.0%)
Giá tham chiếu2.0
Giá mở cửa2.1
Giá cao nhất2.1
Giá thấp nhất2.0
Giá đóng cửa2.0
Khối lượng2,700
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,850,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,851.4
P/E1.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)17,558.7
P/B0.2
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.00

0.30 (13.04%)

2,7005,420
16/01

2.30

0.00 (0.00%)

00
15/01

2.30

0.30 (11.54%)

1,9004,450
14/01

2.60

0.40 (13.33%)

1,2003,120
13/01

3.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

3.00

0.40 (11.76%)

2,7008,120
09/01

3.40

0.60 (15.00%)

1,8006,160
08/01

4.00

0.40 (11.11%)

100400
07/01

3.60

0.00 (0.00%)

00
06/01

3.60

0.40 (10.00%)

7002,520

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

02/03/2018

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền từ ngày 22...

22/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng :...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố bổ nhiệm ông Đào Trọng Nam chức vụ Giám đốc từ ngày...

01/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố miễn nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đốc từ ngày...

29/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

27/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng số 01 của...

04/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 02 của hợp...

12/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 (C12) công bố nghị quyết HĐQT về việc ký phụ lục hợp đồng số 01 của hợp...

22/06/2017

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Cầu 12 từ...

16/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố bổ nhiệm ông Đào Việt Tiến chức vụ Giám đôc thay thế ông Nguyễn Văn Vinh...

10/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

10/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và bầu thành viên HĐQT,...

10/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 công bố nghị quyết HĐQT về việc ký kết phụ lục hợp đồng...

14/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

26/12/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Cầu 12 - Cienco 1 chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam