Lịch sự kiện

 • 06/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 27/03/2018
  Thời gian thanh toán : 06/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 17/01/2018

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh Hải chức vụ Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 17/01/2018.
 • 22/11/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2017
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2017
  Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn nhà nước tại CTCP Công trình Đô thị Bến Tre
  Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2017
  Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
 • 14/07/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2017
  Thời gian thanh toán : 14/07/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 2% /mệnh giá (200 đồng/cổ phiếu).
 • 07/07/2017

  Sự kiện khác

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 từ ngày 07/07/2017.
 • 26/06/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 06/07/2017
  Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2017
  Địa điểm thực hiện: Văn phòng công ty
  Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc quyết định đầu tư dự án có quy mô lớn, thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 15, Điều lệ Công ty.
 • 03/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 03/06/2017

  Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 03/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017
  Thời gian họp: 03/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng khởi Palace

  Nội dung họp:
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch 2017;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch 2017;
  + Các nội dung khác.
 • 26/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2017
  Thời gian thanh toán : 26/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu).
 • 24/05/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 18/05/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Bến Tre.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre.
 • 10/01/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2017
  Thời gian thực hiện: tháng 2 năm 2017
  Địa điểm thực hiện: CTCP Công trình đô thị Bến Tre
  Nội dung xin ý kiến: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn nhà nước tại CTCP Công trình Đô thị Bến Tre.
 • 30/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho TGĐ và Phó TGĐ thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày.

  Tải file gốc
 • 30/05/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2016
  Thời gian thực hiện: 30/05/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 3,13%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 313 đồng).
 • 27/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Thời gian thực hiện: 27/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng khởi Palace.
 • 28/03/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Ngày thanh toán: 28/03/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 • 21/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 11/03/2016

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.600.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 11/03/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500VND/cổ phiếu.

Giá trong ngày

11.9

0.9 (8.18%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.83%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)3,600,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)42.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,809.9
P/E6.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,065.1
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

11.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2018Ngày đăng ký...

17/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh Hải chức vụ...

22/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (BTU) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 05...

14/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/07/2017Ngày đăng ký cuối...

07/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt...

26/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/07...

03/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

03/06/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

03/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017Thời gian...

26/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2017Ngày đăng ký cuối...

24/05/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

BCTC năm 2016 đã kiểm toán.

18/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giảm vốn...

10/01/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

30/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre công bố nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho TGĐ và...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2016Ngày đăng ký...

27/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

28/03/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng...

21/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

11/03/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam