Lịch sự kiện

 • 03/12/2018

  Thay đổi về : Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch:
  + 310.648 cổ phiếu: 03/12/2018
  + 310.649 cổ phiếu: 02/12/2019.
 • 01/12/2018

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 621.297 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 13.500.000 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/01/2018
  Ngày chính thức giao dịch:
  + 310.648 cổ phiếu: 01/12/2018
  + 310.649 cổ phiếu: 01/12/2019.
 • 23/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  29-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 30-03-2018
  Thời gian thực hiện: 23-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
 • 15/12/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 10/10/2017

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:

  Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 2.278.703 cổ phiếu
  Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 12.878.703 cổ phiếu
  Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/10/2017
  Ngày chính thức giao dịch: 10/10/2017.
 • 09/10/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
 • 06/10/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và Đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2017

  Trả cổ tức Đợt 2 năm 2016:
  Thời gian thanh toán : 06/10/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 10% /mệnh giá (1000 đồng/cổ phiếu)

  Trả cổ tức Đợt 1 năm 2017:
  Thời gian thanh toán : 15/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 8% /mệnh giá (800 đồng/cổ phiếu)

 • 13/09/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng và sửa đổi điều lệ công ty.
 • 14/08/2017

  Phát hành cổ phiếu

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 15/08/2017
  Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.278.951 (cổ phiếu)
  Tỷ lệ thực hiện: 200:43 (người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 43 cổ phiếu mới).
 • 05/06/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 • 19/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • 11/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 11/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017
  Thời gian thực hiện : Bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ Ba, ngày 11/04/2017
  Địa điểm thực hiện : Khách sạn Royal Sài gòn (Khách sạn Kim Đô) - 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
 • 08/03/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 10/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 900.000 cổ phần CTCP Đầu tư - Quản lý Khách sạn Vision.

  Tải file gốc
 • 06/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ông Lê Quang Mẫn tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny.

  Tải file gốc
 • 29/06/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2016
  Thời gian thực hiện : 29/06/2016
  Tỷ lệ thực hiện : 17%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
  Trong đó trả cổ tức đợt 2 năm 2015: 9%/mệnh giá và trả cổ tức đợt 1 năm 2016: 8%/mệnh giá.
 • 06/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền.

  Tải file gốc
 • 01/05/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 01/05/2016.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Phú chức vụ Trưởng BKS thay thế bà Lê Thị Yến Tuyết và bà Lê Trần Quỳnh Thư chức vụ Thành viên BKS từ ngày 15/04/2016.

  Tải file gốc
 • 15/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/04/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng : 29/03/2016
  Thời gian thực hiện: bắt đầu lúc 08 giờ, thứ Sáu, ngày 15/04/2016
  Địa điểm thực hiện: Trung Tâm hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, tp. HCM. 
  Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 23/03/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Tạ Phước Đạt từ nhiệm chức vụ thành viên BKS từ ngày 23/3/2016.
 • 11/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:

  - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 11/12/2015 và chức vụ TGĐ từ ngày 01/01/2016
  - Ông Phan Văn Quang từ nhiệm chức vụ TGĐ và được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2016
  - Ông Phạm Phú Quốc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/12/2015.

  Tải file gốc
 • 05/11/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/09/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Quản lý khách sạn Vision.

  Tải file gốc

 • 21/09/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2015
  Tỷ lệ thực hiện : 08%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện : 21/09/2015.

 • 23/07/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2015 tỷ lệ 8%.

  File gốc

 • 16/06/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày 16/6/2015:
  - Ông Trần Hữu Hoàng Vũ chức vụ phó TGĐ
  - Ông Nguyễn Khắc Cường chức vụ giám đốc bộ phận Tài chính kế toán.

  Link tin

 • 05/06/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  Thời gian thực hiện: 05/06/2015.

 • 05/05/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền tỷ lệ 7%.

  Tải file gốc

 • 02/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 940.534 cổ phiếu CTCP Cơ khí Tân Bình.

  Tải file gốc

 • 01/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 6/3/2015.

  Tải file gốc

 • 02/03/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 16/3/2015 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ 2015.

  Tải file gốc

 • 01/03/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đào Văn Hùng sẽ thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/3/2015.

  Tải file gốc

 • 11/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Phan Văn Quang, TGĐ, sẽ kiêm giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT từ ngày 11/2/2015.

  Tải file gốc

 • 05/02/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đỗ Hùng Kiệt, chủ tịch HĐQT, đã từ trần ngày 5/2/2015.

  Tải file gốc

 • 01/01/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Trâm chức vụ phó TGĐ từ ngày 1/1/2015.

  Tải file gốc

 • 25/12/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 08%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/12/2014.

 • 05/11/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014 tỷ lệ 8% bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng 10/12/2014.

  Tải file gốc

 • 03/09/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 03/09/2014.

 • 24/07/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  BTT - NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1/2014

  Tải file gốc

 • 13/06/2014

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014
  Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 7/2014
  Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được gửi về lầu 8 tòa nhà 186-188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  +         Địa điểm trụ sở chính Công ty trước khi thanh đổi: 186-188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1.

  +         Địa điểm trụ sở chính Công ty sau khi thanh đổi: 2-4 Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1.

  +         Tài liệu lấy ý kiến: Công ty sẽ gửi tài liệu chi tiết đến Quý cổ đông và đăng tải tài liệu trên website www.benthanhtsc.com.vn.

 • 09/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh cổ đông là 25/6/2014 để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

  Tải file gốc

 • 22/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền                  : 06/05/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng   : 08/05/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồn)
  Thời gian thực hiện: 22/05/2014

 • 24/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013.

  Tải file gốc

 • 15/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  Thời gian tổ chức: 15/04/2014
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza (địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)

 • 15/04/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ.

  Tải file gốc

 • 15/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 01/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015
  Thời gian:8:00, ngày 1/4/2015
  Địa điểm: Trung tâm hội nghị Vietropole, 216 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, tp. HCM

  Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 • 29/11/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2013

  Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/11/2013
  Tỷ lệ thực hiện                         : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện                    : 29/11/2013

 • 30/10/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

    Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.

  File gốc

 • 16/08/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2013
  Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền
  Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
  Thời gian thực hiện : 16/08/2013

 • 15/07/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức đợt 1/2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 02/04/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2013
  - Lý do và mục đích : Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
  - Thời gian thực hiện : 02/04/2013
  - Địa điểm thực hiện : Thông báo sau

 • 21/03/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 31/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2013
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền mặt
  - Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - Thời gian thanh toán: 31/01/2013.

 • 09/01/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 1.800.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 09/01/2013
   
 • 13/11/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/10/2012

  Phát hành cổ phiếu

  BTT: Phát hành cổ phiếu

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 05/10/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 24/09/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 08/08/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/07/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2012
  - Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: 08/08/2012

 • 10/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 16/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 16/05/2012

 • 04/04/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Chi trả cổ tức


  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BTT: Nghị quyết 2012

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 30/03/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/03/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2012
  Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012
  + Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Thời gian tổ chức đại hội: 29/03/2012
  + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.

 • 11/01/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 20/12/2011 và 21/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2011
  Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (đợt 02 năm 2011)
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  Thời gian thực hiện: 11/01/2012.

 • 01/11/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 28/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/09/2011 và 09/09/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2011
  Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện dự kiến: 28/09/2011

 • 20/09/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download

 • 17/08/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 18/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT - ngày 04/05/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  -
   Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/04/2011 và 29/04/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  -
   Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2011
  -
   Tỷ lệ thanh toán: 13%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
  -
   Thời gian thực hiện dự kiến: 18/05/2011
  -
   Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP TM – DV Bến Thành (Địa chỉ: lầu 07, 168-188 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 01) vào các ngày từ ngày 18/05/2011 đến 31/05/2011 (trừ thứ bảy và Chủ nhật) (sáng : từ 8h đến 12h, chiều: từ 13h30 đến 17h). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân.

 • 18/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Link download 

 • 19/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BTT: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 14/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 16/03/2011 và 17/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2011
  Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  Thời gian thực hiện: 14/04/2011

  (Theo hsx)

 • 20/01/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTT - ngày 04/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 10%/mệnh giá.

  Link download

 • 17/12/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

  (Theo hsx)

 • 29/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/07/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 30/06/2010

  Thay đổi BLĐ

  Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT) bổ nhiệm Ông Lưu Văn Sơn là thành viên HĐQT thay thế ông Cung Trần Việt từ ngày 25/06/2010.

  Link download

 • 14/04/2010

  Niêm yết mới

    Tổng khối lượng niêm yết: 8.800.000.

Giá trong ngày

37.0

3.1 (9.14%)
Giá tham chiếu33.9
Giá mở cửa33.9
Giá cao nhất33.9
Giá thấp nhất33.9
Giá đóng cửa33.9
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,500,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)499.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)3,900.5
P/E9.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)24,747.7
P/B1.5
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
16/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
15/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
09/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
08/01

33.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

33.90

2.20 (6.09%)

3,410121,040
06/01

36.10

0.10 (0.27%)

1,2200

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

03/12/2018

Thay đổi về : Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố thay đổi ngày chính thức giao dịch:+ 310.648 cổ phiếu:...

01/12/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 621.297...

23/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

15/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

10/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết...

09/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

06/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 và Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/08/2017Ngày đăng ký cuối...

13/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều...

14/08/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin...

19/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Triển khai phương án phát...

11/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

11/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2017Thời gian...

08/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường...

10/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 900.000...

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng...

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2016 Ngày...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Thu chức vụ...

15/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Lê Minh Phú chức...

15/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

15/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016 Ngày đăng...

23/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Tạ Phước Đạt từ nhiệm chức vụ thành...

11/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Trần Hữu Hoàng...

05/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

30/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

21/09/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2015 Ngày...

23/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

16/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm nhân sự từ ngày 16/6/2015:-...

05/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 3...

02/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố quyết định của TGĐ về việc chuyển nhượng 940...

01/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

06/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc chức vụ chủ...

02/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT chốt ngày 16/3/2015 là...

01/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đào Văn Hùng sẽ thôi giữ chức vụ...

11/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Phan Văn Quang, TGĐ, sẽ kiêm giữ chức...

05/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố ông Đỗ Hùng Kiệt, chủ tịch HĐQT, đã từ...

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Trâm chức...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

05/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2...

03/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

24/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

BTT - NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1/2014Tải file gốc

13/06/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2014Thời gian thực hiện: dự kiến...

09/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày...

22/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền                  :...

24/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q1/2014

17/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

15/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian tổ chức: 15/04/2014Địa...

15/04/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ.Tải file gốc

15/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2015...

29/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            : 14/11/2013Tỷ lệ thực...

30/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10%.File gốc

16/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2013Ngày đăng ký cuối cùng : 01/08/2013 Lý do và mục đích ...

15/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả...

02/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng...

21/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

31/01/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/01/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/01/2013 - Lý do và mục đích: Trả...

09/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

13/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

23/10/2012

Phát hành cổ phiếu

BTT: Phát hành cổ phiếuTải file dữ liệu gốc

05/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

24/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

08/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/07/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2012 - Lý do và mục đích:...

10/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 26/04/2012 Tỷ...

04/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung:...

30/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ...

29/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng ...

11/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày...

01/11/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

28/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

20/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

17/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT - ngày 04/05/2011 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28/04/2011 và 29/04/2011...

18/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

19/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BTT: Nghị quyết 2011Link download

14/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2011...

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BTT - ngày 04/01/2011 ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt...

17/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2010 ( Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

30/06/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Thương Mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT) bổ nhiệm Ông Lưu Văn Sơn là thành viên...

14/04/2010

Niêm yết mới

Tổng khối lượng niêm yết: 8.800.000.

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam