Lịch sự kiện

 • 13/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 13/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2017
  Thời gian họp: 8h30, ngày 13/05/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 3, số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Q3, TP.Hồ Chí Minh.
 • 03/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 • 03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc
 • 31/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 26/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 15/02/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2016
  Thời gian họp: Tháng 4, 2017
  Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 3, số 53 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
 • 14/01/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố ông Nguyễn Thanh Tâm từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 14/01/2016.

  Tải file gốc
 • 14/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Thay đổi nhân sự chủ chốt
  - Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán.

  Tải file gốc
 • 14/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 14/10/2015:

  - Ông Nguyễn Thanh Hảo từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
  - Ông Võ Minh Hải từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ
  - Bà Ngụy Hồng Mỹ Hạnh từ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
  - Ông Cù Hải Long, TGĐ, bổ nhiệm là người đại diện vốn góp và chủ tịch tạm thời tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu (BTMEC).

  Tải file gốc

 • 04/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2015
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2015
  Thời gian họp: Thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
  Nội dung họp: Báo cáo của Tổng Giám đốc về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu.

 • 26/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Khuất Tùng Phong là người CBTT thay thế ông Đinh Văn Thiệu từ ngày 26/8/2015.

  File gốc

 • 25/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

  Tải file gốc

 • 03/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Trần Tựu chức vụ chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Thanh Hảo từ ngày 3/8/2015.

  File gốc

 • 03/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về các công việc liên quan đến BTMEC.

  File gốc

 • 09/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 09/07/2015.

 • 15/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Cù Hải Long thay thế ông Võ Minh Hải giữ chức vụ TGĐ từ ngày 15/6/2015. Ông Hải sẽ giữ chức phó TGĐ/Giám đốc điều hành sản xuất.

  Tải file gốc

 • 08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT
  - Trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền tỷ lệ 50%
   - Quỹ khen thưởng 2014
  - Công tác nhân sự
  ...

  Link tin

 • 30/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015
  Thời gian họp: 30/05/2015
  Địa điểm tổ chức họp: 79/5B Nguyễn Xí (XVNT cũ), P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát và BCTC đã được kiểm toán năm tài chính 2014;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

 • 30/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 25/05/2015.

 • 17/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền tỷ lệ 5%.

  Tải file gốc

 • 25/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 28/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Võ Minh Hải thay thế ông Phan Văn Trọng giữ chức vụ TGĐ từ ngày 28/1/2015.

  Tải file gốc

 • 27/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố thay đổi nhân sự kể từ ngày 27/1/2015 đến khi tổ chức ĐHĐCĐ 2015:

  Từ nhiệm:

  - Ông Trần Quang Vinh
  - Ông Đồng Sĩ Trung

  Bổ nhiệm:

  - Ông Lê Ngọc Triều
  - Ông Khuất Tùng Phong.

  Tải file gốc

 • 24/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT triển khai việc tăng VĐL của công ty con- Công ty TNHH MTV Cơ khí Bình Triệu từ 7 tỷ lên 15 tỷ.

  Tải file gốc

 • 10/11/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2014
  Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
  Thời gian thực hiện: 10/11/2014.

 • 13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 10%.

  Tải file gốc

 • 01/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi công năng khu đất ở Nguyễn Xí, phường 26 quận Bình Thạnh và triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư.

  Original file

 • 05/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
  Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
  Thời gian thực hiện: 05/05/2014

 • 22/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 22/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014
  Thời gian họp: 22/04/2014
  Địa điểm tổ chức họp: 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + BCTC đã được kiểm toán năm 2013;
  +Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

 • 27/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 16/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 1/2013 tỷ lệ 10%:

  File gốc

 • 18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng tăng vốn điều lệ 20% trong năm 2013.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 22/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2013
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2013
  3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2012:
   - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
   - Thời gian thực hiện: 22/01/2013

 • 12/12/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên thị trường Upcom
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 41,624 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 12/12/2012.
   
 • 03/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
  + Tỷ lệ thực hiện: 18%/ cổ phiếu (1.800 đồng/cổ phiếu)
  + Thời gian thực hiện: 03/05/2012

 • 14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012
  + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
  + Thời gian họp: 14/04/2012
  + Địa điểm tổ chức họp: 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

 • 29/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 05/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 08/03/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng )
  - Thời gian thanh toán: 05/05/2011

 • 25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BTC: Nghị quyết 2011

  Link download 

 • 09/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 08/03/2011
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện: 09/04/2011

 • 09/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Phan Văn Trọng thôi giữ chức Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu kể từ ngày 01/03/2011 theo nguyện vọng cá nhân
  Bổ nhiệm ông Đinh Văn Thiệu, Phó Tổng Giám đốc kiêm trưởng phòng Kinh tế kế hoạch giữ chức Quyền Tổng Giám đốc trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 01/03/2011

 • 24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

  (Theo hnx)


   

 • 08/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

   
 • 05/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2009
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2009
  • Mục đích: tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
  • Thời gian: 8h30, thứ ba ngày 05/05/2009
  • Địa điểm: Hội trường Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 – số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM (cạnh trụ sở chính của công ty Bình Triệu).

   

  Giá trong ngày

  58.0

  0.0 (0.0%)
  Giá tham chiếu58.0
  Giá mở cửa58.0
  Giá cao nhất58.0
  Giá thấp nhất58.0
  Giá đóng cửa58.0
  Khối lượng0
  Giao dịch ròng NĐTNN0
  Room nước ngoài còn lại1,027.89%

  Đơn vị giá : 1000 VNĐ

  KLCP đang lưu hành (cp)1,429,103
  Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)82.9
  EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-40.3
  P/E-
  Giá trị sổ sách (VNĐ)12,469.7
  P/B4.7
  Lợi tức cổ phiếu (%)65
  NgàyThay đổi giáKL
  Khớp lệnh
  Tổng GTGD
  17/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  16/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  15/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  14/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  13/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  10/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  09/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  08/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  07/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00
  06/01

  58.00

  0.00 (0.00%)

  00

  Xem tất cả >

  Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

  Ban lãnh đạo

  Lịch sự kiện

  13/05/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

  13/05/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21...

  03/04/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm...

  03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

  Báo cáo tài chính năm 2016.

  09/01/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn...

  31/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2015

  26/03/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

  15/02/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  14/01/2016

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố ông Nguyễn Thanh Tâm từ nhiệm chức...

  14/01/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi nhân...

  14/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 14/10/2015: - Ông Nguyễn Thanh Hảo từ nhiệm...

  04/09/2015

  Kết quả kinh doanh quý

  Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên

  04/09/2015

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09...

  26/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Khuất Tùng Phong là...

  25/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

  03/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Trần Tựu chức vụ...

  03/08/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về các công việc...

  09/07/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 24...

  15/06/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Cù Hải Long thay thế ông...

  08/06/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT - Trả cổ tức đợt...

  30/05/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015 Thời gian...

  30/05/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

  25/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 11...

  17/04/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

  25/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2014

  28/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố bổ nhiệm ông Võ Minh Hải thay thế...

  27/01/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố thay đổi nhân sự kể từ ngày 27/1/2015 đến khi tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Từ nhiệm...

  24/12/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT triển khai việc tăng VĐL...

  10/11/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 29...

  13/10/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

  01/08/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi công...

  05/05/2014

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

  22/04/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

  22/04/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03...

  27/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

  16/12/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

  18/09/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng tăng vốn...

  22/01/2013

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2013 3. Lý do...

  12/12/2012

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên thị...

  03/05/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2012 + Tỷ lệ...

  14/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

  29/03/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

  Báo cáo tài chính năm 2011

  05/05/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  BTC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 08/03/2011 - Tỷ lệ thực...

  25/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  BTC: Nghị quyết 2011Link download

  09/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2011 -...

  09/03/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Phan Văn...

  24/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download ...

  08/05/2010

  Đại hội Đồng Cổ đông

  05/05/2009

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2009 Mục đích: tổ chức...

  Doanh nghiệp cùng ngành