Lịch sự kiện

 • 07/11/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố thay đổi nhan sự chủ chốt từ ngày 07/11/2017:

  - Bổ nhiệm ông Christophe Jean Francois chức vụ TGĐ thay thế ông Nguyễn Quốc Trị
  - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Quỳnh Trang chức vụ Phó TGĐ
  - Bổ nhiệm ông Đào Nguyên Đặng chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Chong Jin Fatt.
 • 10/10/2017

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 25/08/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố thay đổi nhan sự chủ chốt từ ngày 25/08/2017:

  - Bổ nhiệm ông Đào Nguyên Đặng và bà Bùi Hải Yến chức vụ Thành viên HĐQT
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền chức vụ Trưởng BKS thay thế ông Nguyễn Hùng Anh
  - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Phương Hoa chức vụ Thành viên BKS thay thế ông Nguyễn Tuấn Long.
 • 25/08/2017

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2017
  Thời gian họp: 8h00, ngày 25/08/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Nội dung họp:
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
  + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2016;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
  - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
 • 18/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
 • 25/04/2017

  Niêm yết mới

   Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 25.000.000
  Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 25/04/2017
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

10.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu10.0
Giá mở cửa10.0
Giá cao nhất10.0
Giá thấp nhất10.0
Giá đóng cửa10.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)250.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-6,070.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)3,221.5
P/B3.1
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

10.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

10.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

07/11/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố thay đổi nhan sự chủ chốt từ ngày 07/11/2017...

10/10/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017.

25/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố thay đổi nhan sự chủ chốt từ ngày 25/08...

25/08/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2017Thời gian họp: 8h00, ngày 25/08/2017Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, Tòa nhà...

18/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

25/04/2017

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng...

Doanh nghiệp cùng ngành