Lịch sự kiện

 • 19/04/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03-2018
  Ngày đăng ký cuối cùng: 02-04-2018
  Thời gian thực hiện: 19-04-2018
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 38 Ngô quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền,Hải Phòng
 • 12/01/2018

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:

  Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: Thứ Sáu, ngày 12/01/2018
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 18.100 đồng/cổ phiếu.
 • 30/05/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/05/2017
  Thời gian thanh toán : 30/05/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 15% /mệnh giá (1500 đồng/cổ phiếu).
 • 31/03/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2017
  Thời gian thực hiện: 31/3/2017
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền – phường Máy Chai - quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng.

 • 22/04/2016

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

   Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016
  Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
  Thời gian thực hiện: 22/04/2016.
 • 26/02/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2016
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp Đại hội cổ đông
  Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền – phường Máy Chai - quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng.
 • 06/05/2015

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015
  Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
  Thời gian thực hiện: 06/05/2015.

 • 27/03/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp
  Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, Số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
  Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên.

Giá trong ngày

8.2

-2.8 (-25.45%)
Giá tham chiếu11.0
Giá mở cửa11.0
Giá cao nhất11.0
Giá thấp nhất11.0
Giá đóng cửa11.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.98%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)16.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)474.0
P/E17.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,950.7
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

11.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

11.00

1.90 (14.73%)

1001,100
15/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
14/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
13/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
10/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
09/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
08/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
07/01

12.90

0.00 (0.00%)

00
06/01

12.90

1.30 (11.21%)

1001,290

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

19/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

12/01/2018

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BAL) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu đăng...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/05/2017Ngày đăng ký...

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

22/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04...

26/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016Ngày đăng...

06/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04...

27/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2015...

Doanh nghiệp cùng ngành