Lịch sự kiện

 • 11/07/2017

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Thu chức vụ TGĐ
  - Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
  - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
 • 28/06/2017

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:

  Số cố phiếu giao dịch thêm: 559.200
  Ngày chính thức giao dịch: 28/6/2017.

 • 23/06/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 23/06/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017
  Thời gian họp: 23/06/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Việt An, quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  + Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
  + Các tờ trình thông qua báo cáo tài chính, chọn đơn vị kiểm toán, phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc,...
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát

  Lưu ý: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lần 1 vào ngày 21/06/2017 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lần 2 vào ngày 22/06/2017 thất bại, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức lần e dự kiến vào ngày 23/06/2017.  
 • 05/06/2017

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Tống Duy Minh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Đỗ Thành Nam từ ngày 05/06/2017.
 • 22/02/2017

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/11/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng chức vụ Kế toán trưởng thay thế bà Nguyễn Thị Bích Vân từ ngày 01/11/2016.

  Tải file gốc
 • 24/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Phân công các thành viên HĐQT chuyên trách các tiểu ban
  - Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2016.

  Tải file gốc

 • 18/08/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ từ ngày 18/08/2016.

  Tải file gốc
 • 12/08/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 12/08/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Việt An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2016
  Thời gian họp: 12/8/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An.
 • 05/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nam chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Trương Thanh Long từ ngày 19/07/2016.

  Tải file gốc
 • 12/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố miễn nhiệm ông Trương Thanh Long chức vụ Thành viên HĐQT và Phó TGĐ từ ngày 12/07/2016.

  Tải file gốc
 • 27/06/2016

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu chính thức giao dịch: 419.400
  Ngày chính thức giao dịch: 27/6/2016.

 • 17/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 06/04/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 02/12/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:

  - Chuyển 30% cố phiếu thưởng ESOP từ loại chứng khoán chuyển nhượng có điểu kiện sang loại chứng khoán tự do chuyển nhượng
  - Thu hồi cổ phiếu thưởng ESOP cho CBCNV đã thôi việc hoặc thôi giữ chức vụ.

  Tải file gốc
 • 05/11/2015

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH PKF Viet Nam là đơn vị kiểm toán năm 2015.

  Tải file gốc
 • 05/11/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Bùi Phú Kiệt chức vụ Phó TGĐ từ ngày 05/11/2015.

  Tải file gốc
 • 31/10/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố miễn nhiệm ông Trương Minh Châu chức vụ Phó TGĐ từ ngày 31/10/2015.

  Tải file gốc
 • 05/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 05/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu, TGĐ, chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 18/8/2015.

  File gốc

 • 12/08/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 08/08/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2015
  Thời gian họp: 08/08/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An

  Nội dung họp:
  + Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
  + Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
  + Các tờ trình thông qua báo cáo tài chính, chọn đơn vị kiểm toán, phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT và BKS,...
  + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

 • 03/08/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 3/8/2015:

  Miễn nhiệm: Ông Lưu Bách Thảo và ông Lưu Thuận Thảo
  Bổ nhiệm: Ông Ngô Văn Thu và ông Nguyễn Viết Tuyên. 

  File gốc

 • 26/06/2015

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 419.400
  Ngày chính thức giao dịch: 26/6/2014.

 • 18/06/2015

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Việt An chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:

  Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 43.338.000 cổ phiếu
  Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, ngày 18/06/2015
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.200 đồng/cổ phiếu.

 • 10/06/2015

  Tạm dừng Niêm yết

  Công ty Cổ phần Việt An hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết: 43.338.000 cổ phiếu
  Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: 10/06/2015
  Lý do: Tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Tiết m Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

 • 11/11/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 11/11/2014:
  - Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu thay thế ông Lê Trọng An giữ chức vụ TGĐ
  - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích Vân thay thế bà Nguyễn Thị Huyền giữ chức vụ kế toán trưởng
  - Bổ nhiệm ông Trương Thanh Long, phó chủ tịch HĐQT, giữ chức vụ Phó TGĐ.

  Tải file gốc 

 • 08/10/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An công bố bà Trần Thị Trang thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ 8/10/2014.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố ông Trần Lê Đức Thịnh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ kiêm người CBTT từ 15/9/2014.

  Tải file gốc

 • 15/09/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Việt An công bố ông Lê Đức Thịnh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ từ ngày 15/9/2014.

  Tải file gốc

 • 26/08/2014

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng An thay thế ông Trương Thạch Long giữ chức vụ TGĐ từ ngày 26/8/2014.

  Tải file gốc

 • 14/08/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.

  Tải file gốc

 • 29/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự HĐQT.

  Tải file gốc

 • 29/06/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Việt An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014
  Thời gian thực hiện: 8:00AM, 29/6//2014.
  Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hòa Bình 2, số 8, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

  Nội dung chương trình dự kiến:

  +         Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

  +         Báo cáo tài chính được kiểm toán 2013 và kế hoạch phân chia lợi nhuận 2013;

  +         Chọn lựa đơn vị kiểm toán 2014;

  +         Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội./.

 • 25/06/2014

  Niêm yết thêm

   Công ty Cổ phần Việt An công bố niêm yết thêm cổ phiếu:

  Số cổ phiếu niêm yết thêm: 13.980.000
  Ngày chính thức giao dịch: 25/6/2014.

 • 17/06/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst&Young là công ty kiểm toán năm 2014.

  Tải file gốc

 • 14/04/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT.

  Tải file gốc

 • 25/03/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT

  Tải file gốc

 • 27/02/2014

  Phát hành cổ phiếu

    Công ty Cổ phần Việt An công bố phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH:
  Số cổ phiếu phát hành thêm: 13.980.000
  Giá phát hành: 5000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện: 2:1.

 • 17/02/2014

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT:

  File gốc

 • 08/02/2014

  Thay đổi BLĐ

    Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi TGĐ:
  - Ông Lưu Bách Thảo thôi kiêm nhiệm chức danh TGĐ
  - Ông Ngô Văn Thu, phó TGĐ, bổ nhiệm làm TGĐ.

 • 20/08/2013

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  AVF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2013
  Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2013
  Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  Nội dung cụ thể:
  - Thời gian, địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo bằng thư đến từng cổ đông theo danh sách chốt quyền.
  - Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu./.

 • 02/08/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 05/06/2013

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 26/03/2013

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2013
  1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013; 2) Nội dung cụ thể: Thời gian, địa điểm, nội dung họp Công ty sẽ thông báo sau.

 • 08/03/2013

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc

 • 17/01/2013

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Việt An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCM
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 5.460.000 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch: 17/01/2013
   
 • 11/12/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 23/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/07/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AVF: Điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011

  Tải file dữ liệu gốc

 • 12/07/2012

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AVF - ngày 08/06/2012 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 15%

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06/06/2012

  - Ngày đăng ký cuối cùng:  08/06/2012

  - Lý do và mục đích:  Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011

  - Nội dung cụ thể:

  - Tỷ lệ thực hiện: Đợt 1: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
     Đợt 2: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  - Thời gian thực hiện: Đợt 1: Ngày 12/07/2012
     Đợt 2: Ngày 19/07/2012

  - Địa điểm thực hiện:

  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Việt An. Địa chỉ: Quốc lộ 91, Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/07/2012 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân.

 • 12/07/2012

  Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AVF: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
  - Thông tin đã thông báo:
  Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
  Thời gian thanh toán: 12/07/2012
  -
  Thông tin thay đổi:
  + Tỷ lệ thực hiện: 
     Đợt 1: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
     Đợt 2: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
  + Thời gian thanh toán:
     Đợt 1: Ngày 12/07/2012
    
  Đợt 2: Ngày 12/11/2012
  - Lý do thay đổi: Tình hình Công ty đang thiếu hụt tiền mặt do các khách hàng nước ngoài xin gia hạn thời gian thanh toán vì ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế, do vậy Công ty không thể thu xếp để thanh toán toàn bộ số tiền cổ tức theo quy định.
  - Các nội dung khác theo Thông báo số 512/2012/TB-SGDHCM ngày 16/05/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh không thay đổi./.

 • 12/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 12/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  AVF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011

  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2012
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2012
  - Ngày thực hiện: 12/07/2012
  - Tỷ lệ chi trả: 15%/CP  Tải file dữ liệu gốc

 • 09/07/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 29/06/2012

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Việt An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 18/05/2012

  Thay đổi BLĐ

  AVF: Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành

  Tải file dữ liệu gốc

 • 18/05/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  AVF: Nghi quyết HĐQT về việc thay đổi Ban điều hành


  Tải file dữ liệu gốc

 • 16/04/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2012
  Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2012
  Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
  Nội dung cụ thể: Tỷ lệ thực hiện: 01 : 01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
  Thời gian tổ chức: 16/04/2012.
  Địa điểm tổ chức: Khách sạn Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

 • 06/03/2012

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 27/12/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AVF: Nghị quyết 2011

  Tải file dữ liệu gốc 

 • 19/12/2011

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  AVF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12 và 08/12/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  - Ngày đăng ký cuối cùng : 09/12/2011
  - Lý do và mục đích : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  - Nội dung cụ thể:
  + Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  + Thời gian thực hiện: 19/12/2011 – 29/12/2011.

 • 28/11/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Tải file dữ liệu gốc

 • 30/06/2011

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  AVF: Trả cổ tức bằng tiền mặt
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/05 và 31/05/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2011
  - Tỷ lệ thực hiện: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 
  - Thời gian thực hiện: 30/06/2011

 • 23/05/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.

  Link download

   

 • 18/04/2011

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

  AVF: Nghị quyết 2011 

  Link download

 • 14/04/2011

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 10/03 và 11/03/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền).
  Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2011
  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
  Thời gian: 14/04/2011

  (Theo hsx)

 • 25/02/2011

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. 

  Link download

 • 23/11/2010

  Niêm yết mới

  Công ty Cổ phần Việt An (AVF) chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn HSX:
  - Số lượng chứng khoán niêm yết: 25.500.000 cổ phiếu
  - Ngày chính thức giao dịch: 23/11/2010
  - Giá tham chiếu: 25.000 đồng/cổ phiếu
  - Biên độ giao động trong ngày giao dịch đầu tiên: +/-20% so với giá tham chiếu

  (Theo: hsx.vn)

Giá trong ngày

0.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu0.4
Giá mở cửa0.4
Giá cao nhất0.5
Giá thấp nhất0.4
Giá đóng cửa0.4
Khối lượng361,400
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.76%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)43,338,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)17.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,430.9
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)0.0
P/B-
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

0.40

0.00 (0.00%)

361,400154,560
16/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
15/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
14/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
13/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
10/01

0.40

0.00 (0.00%)

396,840168,726
09/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
08/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
07/01

0.40

0.00 (0.00%)

00
06/01

0.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Thu chức vụ TGĐ-...

28/06/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:Số cố phiếu giao dịch thêm: 559...

23/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

23/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2017Thời gian họp: 23/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Việt An, quốc lộ 91, khóm Thạnh...

05/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Tống Duy Minh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Đỗ Thành Nam từ ngày...

22/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng chức vụ Kế toán trưởng...

24/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

18/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

18/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phân công các thành viên HĐQT chuyên trách...

18/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm...

12/08/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/08/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký...

05/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

19/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Đỗ Thành Nam chức vụ Thành viên HĐQT thay...

12/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố miễn nhiệm ông Trương Thanh Long chức vụ Thành viên HĐQT và...

27/06/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu chính thức giao dịch:...

17/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

02/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển 30% cố phiếu thưởng ESOP...

05/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH PKF Viet Nam...

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Bùi Phú Kiệt chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

31/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố miễn nhiệm ông Trương Minh Châu chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

05/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015.

05/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015.

18/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Ngô Văn Thu, TGĐ, chức vụ chủ tịch HĐQT...

12/08/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

08/08/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2015Thời gian họp: 08/08/2015 Địa...

03/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 3/8/2015:Miễn nhiệm:...

26/06/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Việt An công bố chính thức giao dịch thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 419...

18/06/2015

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Việt An chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 43.338...

10/06/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Việt An hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE: Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết: 43.338.000...

11/11/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ 11/11/2014:- Bổ nhiệm ông Ngô...

08/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bà Trần Thị Trang thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ 8...

15/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố ông Trần Lê Đức Thịnh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ kiêm...

15/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố ông Lê Đức Thịnh từ nhiệm chức vụ phó TGĐ từ ngày...

26/08/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố bổ nhiệm ông Lê Trọng An thay thế ông Trương Thạch Long...

14/08/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

29/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự HĐQT.Tải file gốc

29/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2014Thời gian thực hiện: 8:00AM, 29...

25/06/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Việt An công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 13.980.000Ngày...

17/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst&Young là công ty kiểm...

14/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

25/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

27/02/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Việt An công bố phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH:Số cổ phiếu phát hành thêm: 13.980...

17/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

08/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An công bố thay đổi TGĐ:- Ông Lưu Bách Thảo thôi kiêm nhiệm chức danh TGĐ - Ông Ngô...

20/08/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AVF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 20/08/2013 Lý do và mục đích: Chốt danh...

02/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị chốt danh sách cổ đông lấy ý...

05/06/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

26/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng ...

08/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

17/01/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Việt An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

11/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

23/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

19/07/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

AVF: Điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2011Tải file dữ liệu gốc

12/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AVF - ngày 08/06/2012 ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 tỷ lệ 15% - Ngày giao dịch không hưởng quyền:  06/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng:  08/06/2012 - Lý do và mục đích:  Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 - Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: Đợt...

12/07/2012

Thay đổi về : Trả cổ tức bằng tiền mặt

AVF: Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền mặt- Thông tin đã thông báo: Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Thời gian thanh toán: 12/07/2012 - Thông tin thay đổi: + Tỷ lệ thực hiện:    Đợt 1: 5...

12/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

12/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

AVF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06...

09/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

29/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Việt An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Thay đổi BLĐ

AVF: Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hànhTải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

AVF: Nghi quyết HĐQT về việc thay đổi Ban điều hànhTải file dữ liệu gốc

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2012 Lý do và mục đích ...

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

27/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AVF: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

19/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

AVF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/12/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 07/12 và 08/12/2011 thì người bán sẽ...

28/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

AVF: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/05...

23/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

AVF: Nghị quyết 2011 Link download

14/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Việt An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2011 (trường hợp bán thỏa...

25/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Việt An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

23/11/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Việt An (AVF) chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên sàn HSX:- Số lượng chứng khoán niêm yết: 25.500.000 cổ phiếu- Ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam