Lịch sự kiện

 • 05/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 15/12/2017

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/11/2017
  Thời gian thanh toán : 15/12/2017
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 12/10/2017

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) công bố miễn nhiệm ông Hà Mạnh Dương chức vụ Phó TGĐ từ ngày 12/10/2017.
 • 06/10/2017

  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2017
  Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau 

  Nội dung xin ý kiến:
  + Thay đổi vốn điều lệ của Công ty;
  + Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do Tổng Công ty Sông Đà đã chuyển nhượng cổ phần;
  + Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 • 26/04/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 26/04/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017
  Thời gian họp: 08h30, ngày 26/04/2017
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.
 • 03/04/2017

  Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

 • 25/06/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 25/06/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016
  Thời gian họp: 08h30, ngày 25/06/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội- Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • 28/04/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2015

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố miễn nhiệm ông Bùi Ngô Phúc chức vụ phó TGĐ từ ngày 01/10/2015.

  Tải file gốc

 • 11/09/2015

  Sự kiện khác

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 từ ngày 11/09/2015.

  Tải file gốc

 • 25/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015
  Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
  Nội dung họp:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2014.
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
  + Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

 • 26/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 27/10/2014

  Niêm yết mới

    Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:

  Số cổ phiếu đăng ký giao dịch: 4.000.000
  Ngày chính thức giao dịch: 27/10/2014
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá trong ngày

3.1

-0.6 (-16.22%)
Giá tham chiếu3.7
Giá mở cửa3.7
Giá cao nhất3.7
Giá thấp nhất3.7
Giá đóng cửa3.7
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại49.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)4,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)12.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)835.5
P/E3.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,128.0
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
16/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
15/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
14/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
13/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
10/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
09/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
08/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

3.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

3.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2018Ngày...

15/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

12/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) công bố miễn nhiệm ông Hà Mạnh Dương chức vụ Phó TGĐ...

06/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội (ASD) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2017Ngày đăng ký...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2017Thời gian họp: 08h30, ngày 26/04/2017Địa điểm tổ...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

25/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016Thời...

28/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố miễn nhiệm ông Bùi Ngô Phúc chức vụ phó TGĐ...

11/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần...

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo...

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/10/2014

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội công bố chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM:Số cổ phiếu đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam