Lịch sự kiện

 • 20/04/2018

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2018
  Thời gian thanh toán : 20/04/2018
  Tỷ lệ thực hiện : 5% /mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).
 • 06/03/2018

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 06/03/2018

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2018
  Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2018
  Thời gian thực hiện: Ngày 06/03/2018
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
  + Thông qua việc chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 21/02/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 30/01/2018

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 • 01/09/2017

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 01/09/2017

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2017
  Ngày đăng ký cuối cùng : 17/08/2017
  Thời gian thực hiện: 14h45, ngày 01/09/2017
  Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà Grand Building, số 30-32 Hòa Mã, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Nội dung họp:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; + Thông qua việc tăng vốn điều lệ; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 30/11/2016

  Chuyển Sàn

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

  Số lượng chứng khoán niêm yết : 13.528.900 cổ phiếu
  Ngày niêm yết có hiệu lực : 23/09/2016
  Ngày chính thức giao dịch : 30/11/2016
  Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 6.900 đồng/cổ phiếu.
  Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.
 • 23/11/2016

  Tạm dừng Niêm yết

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát hủy niêm yết trên HNX:

  Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 13.528.900
  Ngày hủy niêm yết: 23/11/2016
  Lý do: Chuyển đăng ký niêm yết sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 22/11/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

  Tải file gốc
 • 19/10/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/08/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/07/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Mai Hòa chức vụ Trưởng BKS và bà Nguyễn Thị Tâm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 08/07/2016.

  Tải file gốc
 • 01/07/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về Hồ sơ đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  Tải file gốc
 • 10/06/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bà Hoàng Thị Ánh Ngọc từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS từ ngày 10/06/2016.

  Tải file gốc
 • 27/05/2016

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Đinh Quốc Thắng từ ngày 27/05/2016.

  Tải file gốc
 • 27/05/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 27/05/2016

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016
  Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2016
  Thời gian thực hiện: 14h45, ngày 27/05/2016
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát – Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, Hà Nội.
 • 09/05/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 04/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

  Tải file gốc
 • 04/05/2016

  Họp Hội đồng Quản trị

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016.

  Tải file gốc
 • 28/04/2016

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 31/03/2016

  Sự kiện khác

  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 31/3/2016.

  Tải file gốc
 • 29/03/2016

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 29/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Hưng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: APG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.257.500 CP (tỷ lệ 16,69%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.500.000 CP 
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 757.500 CP (tỷ lệ 5,6%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 19/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/01/2016.
 • 25/01/2016

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/01/2016

  Giao dịch nội bộ

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Hưng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: APG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.257.500 CP (tỷ lệ 16,69%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/01/2016
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/02/2016.
 • 13/01/2016

  Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: APG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430.900 CP (tỷ lệ 3,19%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 436.600 CP (tỷ lệ 3,23%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 12/01/2016
  - Ngày kết thúc giao dịch: 13/01/2016.

 • 07/12/2015

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố miễn nhiệm ông Đinh Quốc Thắng chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 07/12/2015.

  Tải file gốc
 • 23/10/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 28/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 21/07/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 25/04/2015

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015
  Thời gian họp: 25/04/2015
  Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát – Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát và các văn bản pháp luật hiện hành.

 • 23/04/2015

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

 • 21/04/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/03/2015

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 23/01/2015

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/12/2014

  Thay đổi BLĐ

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bà Phùng Thị Minh Phúc từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT từ ngày 19/12/2014.

  Tải file gốc

 • 17/10/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 20/08/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 17/07/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/04/2014

  Kết quả kinh doanh quý

 • 29/03/2014

  Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

  Tải file gốc

 • 29/03/2014

  Đại hội Đồng Cổ đông

   Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2014
  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2014
  Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/03/2014
  Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát – Tầng 5, tòa nhà Grand Building, 30-32 Hòa Mã, Hà Nội.

 • 21/03/2014

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

   Báo cáo tài  chính năm 2013

  File gốc

 • 21/01/2014

  Kết quả kinh doanh quý

   Báo cáo tài chính Q4/2013

  File gốc

 • 20/12/2012

  Đại hội Cổ đông Bất thường

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2012
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian dự kiến họp: 20/12/2012
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát, tầng 8, toà nhà Sun Red River, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 • 17/10/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 19/05/2012

  Đại hội Đồng Cổ đông

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2012
  3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ­
  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết ­
  Thời gian họp: 19/05/2012 ­
  Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

 • 06/04/2012

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 31/01/2012

  Kết quả kinh doanh quý

 • 26/10/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 01/10/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  - Kế toán trưởng hiện nay: Ông Lê Văn Hảo
  - Kế toán trưởng thay thế: Ông Nguyễn Thanh Nghị
  - Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

 • 05/08/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 22/04/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 18/03/2011

  Kết quả kinh doanh năm chính thức

 • 15/02/2011

  Kết quả kinh doanh quý

 • 14/02/2011

  Niêm yết thêm

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN
  Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 28.900 cổ phiếu
  Ngày chính thức giao dịch:
  14/02/2011

  Link download

  (Theo hnx)

   

 • 14/01/2011

  Thay đổi BLĐ

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.
  Ông Nguyễn Cảnh Thắng thôi giữ chức vụ Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Kể từ ngày 20/8/2010
  Bổ nhiệm bà Uông Thị Thanh Diệp giữ chức vụ Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin kể từ ngày
  20/8/2010

  (Theo hnx)

 • 10/11/2010

  Họp Hội đồng Quản trị

  Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.
  Nội dung: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010

  Link download

  (Theo hnx)

 • 19/10/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 27/09/2010

  Phát hành cổ phiếu

  APG - 27/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2010
  - Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ thực hiện : 2:1 (01 cổ phiếu được được hưởng 01 quyền, 02 quyền được 01 cổ phiếu mới) - Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ không được tính. Số cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định đối tượng và giá chào bán với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 13/10/2010 đến ngày 01/11/2010
  + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần Quy định về chứng khoán đặt mua
  + Chứng khoán đặt mua là tự do chuyển nhượng
  + Thời gian đăng ký đặt mua: từ ngày 13/10 đến ngày 03/11/2010

 • 25/08/2010

  Trả cổ tức bằng tiền mặt

  APG: 10/8/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 7%/CP
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2010
  - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 6/8/2010
  - Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
  - Tỷ lệ thực hiện : 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng )
  - Thời gian thực hiện: 25/8/2010;
  - Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Chứng khoán An Phát kể từ ngày 25/8/2010 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

 • 03/08/2010

  Kết quả kinh doanh quý

 • 08/06/2010

  Thay đổi BLĐ

   Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 079/BC-APSI về việc thay vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và Quyết định số 09/NQ/HĐQT-APSIcủa CTCPChứng khoán An Phát. Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự như sau:

       - Miễn nhiệm Ông Phạm Nguyên Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 18/4/2010

  - Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Ngát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 18/4/2010

         Thành phần Ban kiểm soát đến thời điểm 27/5/2010:

  - Bà Ngô Thị Ngát, Trưởng ban

  - Ông Phạm Nguyên Hoàng, Ủy viên

  - Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên

 • 05/04/2010

  Niêm yết mới

   

Giá trong ngày

11.7

1.9 (19.39%)
Giá tham chiếu9.8
Giá mở cửa9.8
Giá cao nhất9.8
Giá thấp nhất9.6
Giá đóng cửa9.8
Khối lượng694,330
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)13,528,900
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)158.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)406.9
P/E28.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,287.6
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

9.80

0.00 (0.00%)

694,3306,764,570
16/01

9.80

0.10 (1.01%)

607,9905,990,760
15/01

9.90

0.01 (0.10%)

743,0207,359,760
15/01

9.90

0.01 (0.10%)

743,0207,359,760
14/01

9.89

0.09 (0.91%)

988,0309,759,860
13/01

9.80

0.03 (0.30%)

715,6106,987,710
10/01

9.77

0.07 (0.72%)

1,166,49011,375,000
09/01

9.70

0.07 (0.71%)

780,2207,609,600
08/01

9.77

0.02 (0.20%)

484,0604,721,460
07/01

9.79

0.00 (0.00%)

398,6203,890,420
06/01

9.79

0.04 (0.41%)

493,7004,739,970

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) trả cổ tức Cả năm năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng...

06/03/2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

06/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/02/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 21/02/2018Thời gian thực hiện: Ngày 06/03/2018Địa điểm thực hiện: Tầng...

21/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức...

30/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường...

01/09/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

01/09/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 17/08/2017Thời gian thực hiện: 14h45, ngày 01/09/2017Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà...

30/11/2016

Chuyển Sàn

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết : 13.528.900 cổ phiếuNgày niêm yết có hiệu lực...

23/11/2016

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát hủy niêm yết trên HNX:Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 13.528.900Ngày...

22/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về giá tham chiếu trong ngày giao dịch...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

08/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố miễn nhiệm bà Lê Thị Mai Hòa chức vụ Trưởng...

01/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về Hồ sơ đăng ký hủy niêm...

10/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bà Hoàng Thị Ánh Ngọc từ nhiệm chức vụ Thành...

27/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh chức vụ Thành viên...

27/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

27/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

09/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

04/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016.Tải...

04/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều...

04/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng...

28/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

31/03/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 31...

29/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

29/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Hưng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: APG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.257...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

19/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Hưng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: APG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.257...

13/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Phương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: APG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

07/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố miễn nhiệm ông Đinh Quốc Thắng chức vụ thành viên...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

28/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

25/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015Ngày giao dịch không...

23/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

26/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố bà Phùng Thị Minh Phúc từ nhiệm chức vụ ủy...

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

17/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

29/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2014Ngày giao...

21/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài  chính năm 2013File gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

20/12/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/20123...

17/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

01/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Kế toán trưởng hiện nay: Ông Lê Văn Hảo -...

05/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

22/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

18/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

14/02/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

14/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) thông...

10/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Điều chỉnh kế...

19/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

27/09/2010

Phát hành cổ phiếu

APG - 27/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2010 - Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho các...

25/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

APG: 10/8/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 7%/CP - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 6/8/2010 - Lý do...

03/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

08/06/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 079/BC-APSI về việc thay vị trí Trưởng Ban Kiểm soát và Quyết định số 09/NQ/HĐQT-APSIcủa CTCPChứng khoán An Phát....

05/04/2010

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam