Đại học Harvard đứng đầu danh sách năm nay, với hàng nghìn cựu sinh viên có tài sản trên 30 triệu USD.
Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

Hàng năm, hãng nghiên cứu Wealth-X đều công bố bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng có nhiều cựu sinh viên là người “siêu giàu” nhất thế giới. Người siêu giàu (UHNW) được định nghĩa là có tài sản ròng hơn 30 triệu USD. Dưới đây là top 10 trường đứng đầu danh sách này.

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

1. Đại học Harvard

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 13.650

Tài sản: 4.800 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

2. Đại học Stanford

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 5.580

Tài sản: 2.900 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

3. Đại học Pennsylvania

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 5.575

Tài sản: 1.800 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

4. Đại học Columbia

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 3.925

Tài sản: 1.500 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

5. Đại học New York

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 3.380

Tài sản: 712 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

6. Học viện Công nghệ Massachusetts

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.785

Tài sản: 990 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

7. Đại học Cambridge

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.760

Tài sản: 390 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

8. Đại học Northwestern

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.725

Tài sản: 389 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

9. Đại học Nam California

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.645

Tài sản: 548 tỷ USD

Những lò đào tạo nhiều người siêu giàu nhất thế giới

10. Đại học Chicago

Tổng số cựu sinh viên siêu giàu ước tính: 2.405
Tài sản: 707 tỷ USD


Theo VnExpress