10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!

Hương Xuân

11:08 08/11/2018

Trong nhiều tình huống của cuộc sống, 10 câu nói của người Do Thái dưới đây đều vô cùng chuẩn xác và có thể giúp chúng ta định hướng được những việc nên làm.

10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 1.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 2.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 3.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 4.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 5.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 6.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 7.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 8.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 9.
 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm! - Ảnh 10.

Theo Trí thức trẻ

Từ khóa: người Do Thái
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?