Đại gia Việt đưa hết tiền cho vợ giữ

Đại gia Việt đưa hết tiền cho vợ giữ

Rất nhiều đại gia Việt có tài sản lớn nhưng phân tán ra cho vợ cho chồng, cho con cái, người thân. Nhiều khi chồng kinh doanh chính nhưng vợ nắm nhiều tiền hơn và ngược...
Chat với BizLIVE