Ngân hàng đua nhau giành khách VIP

Ngân hàng đua nhau giành khách VIP

Với giới ngân hàng, để có được lợi nhuận và thị phần, không thể bỏ qua khách VIP - khách hàng lớn, quan trọng. Cũng vì thế, bằng mọi giá, các sếp ngân hàng chỉ đạo cấp...
Chat với BizLIVE