Vosco có lãi trở lại nhờ bán tàu

Vosco có lãi trở lại nhờ bán tàu
Thị trường vận tải biểu mới cải thiện trong nửa cuối tháng 9 nên chưa đủ vực dậy mảng kinh doanh chính của Vosco. Tuy nhiên, nhờ bán hai tàu cũ mà doanh nghiệp đã có...
Chat với BizLIVE