Đa cấp lan tới nông nghiệp

Đa cấp lan tới nông nghiệp
Không chỉ tập trung vào sản phẩm chức năng, hàng tiêu dùng... mô hình kinh doanh đa cấp đang lan sang các sản phẩm nông nghiệp thiết yếu như phân bón, gạo.
Chat với BizLIVE