Thẻ ngân hàng “ngủ đông”: Lãng phí lớn

Thẻ ngân hàng “ngủ đông”: Lãng phí lớn

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2017, luỹ kế số thẻ các ngân hàng đã phát hành trên 132 triệu, nhưng theo Hội Thẻ Việt Nam, chỉ có khoảng 77 triệu thẻ trong số này có...
Chat với BizLIVE