PV Oil: Năm 2014 thu về 65,3 nghìn tỷ doanh thu

PV Oil: Năm 2014 thu về 65,3 nghìn tỷ doanh thu

Mặc dù hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu, PV Oil vẫn phải ghi nhận khoản lỗ 1.400 tỷ đồng. Với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014, toàn thể CBCNV...
Chat với BizLIVE