Bức tượng “mỗi ký 80 triệu USD”

Bức tượng “mỗi ký 80 triệu USD”

Tin theo lời đồn mỗi ký đồng đổi màu giá 80 triệu USD, chị Vũ Thị Hương bị cuốn vào một cuộc mua bán bức tượng, nhưng thực chất là một cuộc lừa bài bản và tinh vi...

Độc đáo nghề “quấn đuôi trâu”

Độc đáo nghề “quấn đuôi trâu”
Hằng năm cứ đến tháng 7, tháng 8 âm lịch, người dân các xã Ân Hòa, Kim Định, Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) lại nhộn nhịp với công việc 'quấn đuôi trâu'.
Chat với BizLIVE