Thanh tra toàn diện tổ hợp Royal Park

Thanh tra toàn diện tổ hợp Royal Park
Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Hoang mang trước 'ma trận' tôn giả

Hoang mang trước 'ma trận' tôn giả
Ước tính, việc tôn giả hoành hành như không có sự kiểm soát khiến ngân sách nhà nước thất thu thuế cả nghìn tỷ đồng/năm; người tiêu dùng bị “móc túi” đủ cách, còn chất lượng...
Chat với BizLIVE