“Quota tín dụng năm 2016 nên ở mức 20%”

“Quota tín dụng năm 2016 nên ở mức 20%”
Cứ đến thời điểm cuối năm, thị trường lại quan tâm đến các chỉ tiêu của chính sách tiền tệ như quota tăng trưởng tín dụng, điều hành lãi suất. Vậy nhưng, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là...
Chat với BizLIVE