Sếp Hoà Phát bán 900.000 cổ phiếu HPG

Sếp Hoà Phát bán 900.000 cổ phiếu HPG

Từ đầu năm, cá nhân này đã 2 lần đăng ký mua vào cổ phiếu HPG tuy nhiên đều không mua đủ số cổ phiếu mong muốn do chưa thu xếp được tài chính.
Chat với BizLIVE