Ẩn ý sau những “cuộc chơi IPO”

Ẩn ý sau những “cuộc chơi IPO”
Cuộc chơi IPO không chỉ cần quyết tâm mà phải có chuyển biến rất lớn về tư tưởng, nhất là tư tưởng trong quản lý điều hành doanh nghiệp, khi mà áp lực về việc cân...
Chat với BizLIVE