Cuộc đua của những đại gia ngành dược

Cuộc đua của những đại gia ngành dược

Nhu cầu và mức độ chi trả thuốc được dự báo tăng mạnh trong 5 năm tới đã khiến thị trường dược Việt Nam trở thành miền đất vàng với các nhà sản xuất, phân phối...

SCIC đang toan tính điều gì ở Traphaco?

SCIC đang toan tính điều gì ở Traphaco?
Qua việc phủ quyết quy định mới về tỷ lệ có thể tiến hành biểu quyết các vấn đề của công ty, có thể thấy SCIC đang cố gắng giữ nguyên tầm ảnh hưởng của mình...
Chat với BizLIVE