Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim

Truy nã Tổng giám đốc Nguyễn Kim

Ngày 31/12/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại, Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế...

Cam sành rụng hàng loạt

 Cam sành rụng hàng loạt
Do thời tiết xấu, 8.300 tấn cam vào mùa thu hoạch của các huyện Bắc Quang, Quang Bình rụng kín vườn và sẽ còn rụng tiếp trong những ngày tới.
Chat với BizLIVE