10 sếp Tổng cả đời gắn với một ngân hàng

10 sếp Tổng cả đời gắn với một ngân hàng
Nhiều nơi xem Tổng giám đốc như người làm thuê và quyền lực thực sự thuộc về các ông chủ. Với tư tưởng này, hành động nhảy việc của các giám đốc không phải là chuyện...
Chat với BizLIVE