Nhảy việc nhanh như nhân sự ngân hàng

Nhảy việc nhanh như nhân sự ngân hàng

Theo khảo sát của Công ty tư vấn toàn cầu Towers Watson, mức tăng lương trong năm 2013 của ngành ngân hàng khoảng 10%, trong khi tỷ lệ nghỉ việc lên tới 15%.
Chat với BizLIVE