Gian nan thu hồi tài sản tham nhũng

Gian nan thu hồi tài sản tham nhũng

Để thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có, cần áp dụng kịp thời việc thu hồi khi thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố và xét xử.
Chat với BizLIVE