HAI: Nhân tố tăng trưởng mới của KLF

HAI: Nhân tố tăng trưởng mới của KLF

Ngày 15/9/2014, CTCP Đầu tư Liên doanh Quốc tế KLF (mã KLF) đã ký Hợp đồng hợp tác chiến lược với CTCP Nông dược HAI (mã HAI). Việc hợp tác đã mở ra hướng...
Chat với BizLIVE