Hữu Liên Á Châu và nguy cơ hủy niêm yết

Hữu Liên Á Châu và nguy cơ hủy niêm yết
Kết quả của bước đi sai lầm này là Công ty đã thua lỗ 3 quý liên tiếp. Mức lỗ này đã vượt quá vốn điều lệ thực góp, khiến cổ phiếu HLA bị Sở Giao...
Chat với BizLIVE