Cổ đông lớn của SDB bị phạt 15 triệu đồng

Cổ đông lớn của SDB bị phạt 15 triệu đồng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 228/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông...
Chat với BizLIVE