Sai phạm tiền tỷ nhưng chỉ kiểm điểm!

Sai phạm tiền tỷ nhưng chỉ kiểm điểm!

Ngày 27/11/2015, Bộ Kế hoạch & đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Kết luận số 10555 về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn của Chương trình Nâng cấp hệ thống đê...
Chat với BizLIVE