Xóa rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

Xóa rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

Sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng cho các thành phần kinh tế cùng phát triển là điều mà các chuyên gia hay nhà quản lý khi đề cập đến rào cản của kinh tế tư nhân đều đặt ra...
Xóa rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

Xóa rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

Sự cạnh tranh bình đẳng và công bằng cho các thành phần kinh tế cùng phát triển là điều mà các chuyên gia hay nhà quản lý khi đề cập đến rào cản của kinh tế tư nhân đều đặt ra...
SAM góp vốn đầu tư 2 công ty mới

SAM góp vốn đầu tư 2 công ty mới

Hội đồng quản trị SAM quyết định đầu tư 60% vốn Công ty cổ phần Quản lý và đào tạo khách sạn Việt và hợp tác với Nhựa Đồng Nai để đầu tư vào công ty...
Chat với BizLIVE