Ecopark Marathon – Chạy giữa miền Xanh

Ecopark Marathon – Chạy giữa miền Xanh

Nếu ai đó nói rằng chạy bộ là nhàm chán, chạy bộ là nhạt, chạy bộ là đơn điệu thì hẳn là người đó chưa bao giờ được chạy tại Ecopark.

Lúng túng sáp nhập huyện, xã

Lúng túng sáp nhập huyện, xã
Lãnh đạo Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương cần bám sát nguyên tắc sáp nhập phải bảo đảm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Chat với BizLIVE