4 mảnh ghép chiến lược của Lê Phước Vũ

4 mảnh ghép chiến lược của Lê Phước Vũ
Phát triển hệ thống bán lẻ, xây dựng thương hiệu mạnh, mở rộng đầu tư nhanh với công nghệ tốt, chi phí thấp, tạo đội ngũ cộng sự chuyên nghiệp là chiến lược của ông chủ...
Chat với BizLIVE