Vay tiền đi xuất khẩu lao động ở đâu?

Vay tiền đi xuất khẩu lao động ở đâu?
Ngân hàng sẽ hỗ trợ chi phí ban đầu, liên kết với các công ty, trung tâm cung ứng xuất khẩu lao động, tư vấn các thủ tục pháp lý, lựa chọn thị trường, công việc…...
Công ty gia đình: Nỗi lo kế nghiệp

Công ty gia đình: Nỗi lo kế nghiệp

Chiếm 50% GDP cả nước, các doanh nghiệp (DN) gia đình ở Việt Nam đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế đất nước. Thế nhưng mô hình này đang trong thời...
Chat với BizLIVE