Ngân hàng đua chốt tăng vốn

Ngân hàng đua chốt tăng vốn

Thời điểm đáp ứng chuẩn về Basel II đang đến gần và lộ trình Ngân hàng Nhà nước đề ra là đến năm 2020, hệ thống ngân hàng Việt Nam phải có từ 12 đến 15...

Tái diễn cuộc đua tăng vốn ngân hàng

Tái diễn cuộc đua tăng vốn ngân hàng
Với kỳ vọng nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng bắt đầu cuộc đua tăng vốn. Năm nay, nguồn vốn tăng thêm chủ yếu đến từ việc chia cổ tức, thặng dư các năm...
Những ngân hàng “gia đình trị”

Những ngân hàng “gia đình trị”

Việc nắm tỷ lệ cổ phần lớn chi phối trong ngân hàng nhằm tập trung quyền lực và điều phối hoạt động ngân hàng một cách thống nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một cái bẫy...
Chat với BizLIVE