Bước tiếp theo trong vụ thâu tóm Sowatco là gì?

Bước tiếp theo trong vụ thâu tóm Sowatco là gì?
ĐHĐCĐ bất thường của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (Sowatco - SWC) đã chấp thuận việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans được phép mua đến 75% cổ phần của SWC mà không phải thực hiện...
Chat với BizLIVE