Vinaconex có thêm 2 phó Tổng Giám đốc

Vinaconex có thêm 2 phó Tổng Giám đốc
Ngày 28/8, Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc mới từ các công ty thành viên của Vinaconex là ông Đỗ Trọng...
Chat với BizLIVE