Nợ xấu ngành xây dựng, nông nghiệp vẫn ở mức cao

Nợ xấu ngành xây dựng, nông nghiệp vẫn ở mức cao
Báo cáo gửi đến Quốc hội của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cho thấy, hoạt động của các tập đoàn (TĐ), tổng công ty (TCT) tiếp tục gặp nhiều khó...
Chat với BizLIVE