Nhận định chứng khoán 17/9: Đi ngang

Nhận định chứng khoán 17/9: Đi ngang
Các công ty chứng khoán không đưa ra nhận định tiêu cực nào trước phiên đáo hạn phái sinh. Kịch bản đi ngang vẫn là chấp nhận được vào lúc này.
Nhà đầu tư chứng khoán sẽ được bán khống?

Nhà đầu tư chứng khoán sẽ được bán khống?

Dự thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán có các điều, khoản quy định về giao dịch bán khống, ngắt mạch thị trường, tài khoản giao dịch chứng khoán...
Chat với BizLIVE