Hiện tượng trái phiếu doanh nghiệp 2019

Hiện tượng trái phiếu doanh nghiệp 2019

Thị trường trái phiếu doanh Việt Nam tiếp tục tạo hiện tượng khi có năm vượt xa mục tiêu, nhưng các chuyên gia đánh giá vẫn chỉ ở giai đoạn đầu phát triển.
Chat với BizLIVE