Cầu Việt Trì mới sẽ xây dựng thế nào?

Cầu Việt Trì mới sẽ xây dựng thế nào?
Cầu Việt Trì mới vượt sông Lô sẽ được Bộ GTVT và các nhà đầu tư khởi công xây dựng vào ngày 30/11 tới đây. Khi cầu đưa vào khai thác sẽ giảm tải cho cầu cũ...
Chat với BizLIVE