Nền kinh tế thoát đáy!

Nền kinh tế thoát đáy!

5 năm đã trôi qua, kể từ năm 2008, kinh tế nước nhà suy thoái. Bằng nhiều giải pháp điều hành vừa quyết liệt vừa linh hoạt, Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, địa phương hết sức nỗ lực chặn suy giảm, "vượt...
Tỷ giá 2014 “nhảy” trong biên độ nào?

Tỷ giá 2014 “nhảy” trong biên độ nào?

Năm 2013, tỷ giá USD/VND tăng 1,3%, thị trường ngoại hối tiếp tục có một năm ổn định. Dự trữ ngoại hối tăng lên và ước tính đạt trên 30 tỷ USD. Năm 2014, Chính...
Chat với BizLIVE