Tỷ giá 2014 “nhảy” trong biên độ nào?

Tỷ giá 2014 “nhảy” trong biên độ nào?

Năm 2013, tỷ giá USD/VND tăng 1,3%, thị trường ngoại hối tiếp tục có một năm ổn định. Dự trữ ngoại hối tăng lên và ước tính đạt trên 30 tỷ USD. Năm 2014, Chính...
Chat với BizLIVE