Sacombank: Vì sao chưa chốt nhân sự?

Sacombank: Vì sao chưa chốt nhân sự?
Đề án tái cấu trúc Sacombank mới được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt ngày 22/5/2017, trong khi ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dự kiến ngày 26...
Chat với BizLIVE