Thương hiệu bán lẻ ngoại: Vào - ra, sống - chết

Thương hiệu bán lẻ ngoại: Vào - ra, sống - chết
Hơn 20 năm trước thương hiệu bán lẻ nước ngoài đã bắt đầu thâm nhập thị trường Việt Nam. Cho đến nay đã có rất nhiều thương hiệu ngoại trong  lĩnh vực bán lẻ với các mô hình đại siêu...
Chat với BizLIVE