Thuế vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp

Thuế vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp

Mức độ thuận lợi kinh doanh năm 2015 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cho thấy Việt Nam xếp hạng 78/189. Điều này cho thấy nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của...
Chat với BizLIVE